Bible kralická - Ef 1,9

Ef 1,9 Oznámiv nám tajemství vůle své podle dobré libosti své, kteroužto libost předuložil byl sám v sobě,