Bible kralická - Ef 1,19

Ef 1,19 A kterak jest převýšená velikost moci jeho k nám věřícím podle působení mocnosti síly jeho,