Bible kralická - 1Kor 2,5

1Kor 2,5 Aby víra vaše nebyla založena v moudrosti lidské, ale v moci Boží.