Bible kralická - 2Tm 3,16.17

2Tm 3,16 Všeliké zajisté Písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti,
2Tm 3,17 Aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový.