Bible kralická - 2Pt 1,20

2Pt 1,20 Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví Písma svatého výklad nezáleží na rozumu lidském.