Bible kralická - 2Tm 2,8

2Tm 2,8 Pamatujž na to, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, jenž jest z semene Davidova, podle evangelium mého.