Bible kralická - 1Kor 15,4.20

1Kor 15,4 A že jest pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne podle Písem.
1Kor 15,20 Ale vstalť jest z mrtvých Kristus, prvotiny těch, jenž zesnuli.