Bible kralická - 1Kor 14,18n

1Kor 14,18 Děkuji Bohu svému, že více nežli vy všickni jazyky cizími mluvím.
1Kor 14,19 Ale v sboru raději bych chtěl pět slov srozumitelně promluviti, abych také jiných poučil, nežli deset tisíců slov jazykem neznámým.