Diskuze k biblickému verši: 1Kor 14,18

Děkuji Bohu svému, že více nežli vy všickni jazyky mluvím.

Přidat příspěvek:


















Ověřovací kód