Bible kralická - 1Te 2,12

1Te 2,12 I s osvědčováním, abyste chodili hodně Bohu, kterýž povolal vás do království svého a v slávu.