Bible kralická - 1Kor 7,20

1Kor 7,20 Jeden každý v povolání tom, jímž povolán jest, zůstávej.