Bible kralická - 1Pt 4,5

1Pt 4,5 Tiť vydadí počet tomu, kterýž hotov jest souditi živé i mrtvé.