Bible kralická - 1Kor 16,16.18

1Kor 16,16 Abyste i vy poddáni byli takovým, i všelikému pomáhajícímu a pracujícímu.
1Kor 16,18 Potěšili zajisté mého ducha i vašeho. Protož znejtež takové.