Bible kralická - Ř 3,21.22

Ř 3,21 Ale nyní bez Zákona spravedlnost Boží zjevena jest, osvědčená Zákonem i Proroky,
Ř 3,22 Spravedlnost totiž Boží, skrze víru Ježíše Krista, ke všem a na všecky věřící. 23. Neboť není rozdílu.