Bible kralická - Ž 3,1

Ž 3,1 (3,1) Žalm Davidův, když utíkal před Absolonem synem svým. (3,2) Hospodine, jakť jsou mnozí nepřátelé moji! Mnozí povstávají proti mně.