Diskuze k biblickému verši: Ž 3,1

(3,1) Žalm Davidův, když utíkal před Absolonem synem svým. (3,2) Hospodine, jakť jsou mnozí nepřátelé moji! Mnozí povstávají proti mně.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód