Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: Arabští křesťané NG 6/2009

Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 16. 06. 2009 14:48
Předmět: Arabští křesťané NG 6/2009

Navigace: link | přehled | fórum
Červnové číslo časopisu Notional Geographic věnuje (m.j.) pozornost fenoménu arabského křesťanství. Mnohé možná překvapí (jako jistou, v článku zmíněnou merickou dámu), že se křesťanská víra zabydlela mezi Araby dřív než v Evropě, nebo dřív, než se většina z nich přiklonila k islámu. Mnohem zajímavější jsou ovšem jejich současný život a projevy, ať v Egyptě, Izraeli, Libanonu (kde mívali většinu), jejich pozice a postoje v blízkovýchodních konfliktech, nebo důvody k jejich prudkému úbytku. Opět, jak je pro NG příznačné, doplněno přehlednými mapkami a grafy, o obrázcích nemluvě.
Od: Uživatel Evangnetu Petr Tomášek <>
Kdy: 16. 06. 2009 19:03
Předmět: Re: Arabští křesťané NG 6/2009

A proč by to mělo být zapomenuté téma, když se na to na ETF píší diplomové a doktorské práce? ;)
(Viz: Kontextuální palestinská teologie a její vztah ke starozákonní interpretaci [diplomová práce]. Monika Šlajerová. Praha, 2003; Palestinské církve po roce 1967: církevně-politický a teologický vývoj [disertační práce]. Monika Šlajerová. Praha, 2008. Pokud je mi známo, měla by dizertace vyjít tuším u Pavla Mervarta…)
Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 16. 06. 2009 19:22
Předmět: Re: Arabští křesťané NG 6/2009

Nic ve zlém, ale knihovna ETF-UK, kde mohou být pohřbeny ledas jaké skvosty, není masmediem, které by mohlo zásobovat informacemi byť jen ČCE, natož aby proniklo do světa. Odborníci vědí samozřejmě spoustu věcí, které nejsou statkem veřejným. Propast mezi odbornou veřejností a laickou je součástí všech oborů. Kdyby např. Monika Šlajerová napsala něco do běžně čtených novin, kupříkladu do Orientace v Lidových novinách, už by to zase bylo trochu jiné kafe. A kdyby se spojila třeba s nějakým dokumentaristou a natočili film, myslím že by se informace sháněly líp. Pokud jde o diplomové práce, mně se onehdá nepodařilo z ETF-UK získat jednu o kterou jsem měl zájem, i když mi v tom pomáhal její autor.
Od: Anonym: Jiří Tengler---.bluetone.cz )
Kdy: 17. 06. 2009 13:20
Předmět: Re: Arabští křesťané NG 6/2009

Zmiňovaná autorka čtivým způsobem zveřejnila kus své práce v časopise Teologie a společnost 1/2006 - hlavní téma tohoto čísla je věnováno palestinským křesťanům.
Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 17. 06. 2009 14:25
Předmět: Re: Arabští křesťané NG 6/2009

Jo, ale pořád příliš specializované a lokální na to, aby se mohl člověk zlobit na redakční radu NG, že arabské křesťany nazvali zapomenutými. Ale myslím, že ten článek je zajmavý bez ohledu na to, kolik doktorských či jiných prací na podobná témata bylo sepsáno. To nelze ostatně srovnávat.
Od: Anonym: Krynsky <> ( ---.strcechy.adsl-llu.static.bluetone.c )
Kdy: 30. 06. 2009 23:41
Předmět: Re: Arabští křesťané NG 6/2009

Dobry den, Jen informuji,ze v tuto dobu Monika zase cestuje po blizkem vychode - nyni je Bejrútu. V Libanonu bude Monika az do zari neb pracuje tam na projektu http://aplikace.isvav.cvut.cz/projectDetail.do?rowId=KJB701830901. Ze ziskanych osobnich informaci,pohovorů a z originalnich dokumentů budou jiste reporty, na ktere se muzeme tesit. A treba se dostanou i do masmedii - bude li zajem.
Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 25. 12. 2009 12:34
Předmět: Re: Arabští křesťané NG 6/2009

Ačkoliv mi výpad "uživatele Evangnetu" Petra Tomáška přišel ne úplně moudrý, měl ten dobrý následek, že upozornil na Moniku Šlejerovou a že jsme si mohli vyměnit pár e-mailů. Z nich jsem vyrozuměl, že se chystá vydat knihu.
Nevím, co někteří naši faráři a "intelektuálové" mají proti Vánocům a dárečkům pod stromečkem, já tam jako dar od manželky nalezl právě knihu Moniky Šlajerové PALESTINSKÁ CÍRKEV DNES - politická a theologická problematika (ISBN 978-80-87378-02-1; vydal Pavel Mervart, Červený Kostelec 2009) a mám z ní dětinskou radost, takže se s tím dárkem musím hned pochlubit.
Nechci předstírat, že jsem ji celou noc četl, stačil jsem ji pouze v určitých chvilkách prolousknout. Na nějakou recenzi je tedy brzo. Přesto ji chci všem doporučit, neboť pozoruhodná je jak svým obsahem a šíří záběu, tak i předmluvou prof. PhDr. Luboše Kropáčka, CSc. Neuhýbá před historicko-politicko-sociologickými vektory daného problému, ale nezůstává jen u toho. Je to kniha vskutku theologická, neboť prve zmíněné nazírá z hlediska hermeneutického a systematického. Že jde o knihu na jejímž sepsání se podílela i víra, ne jen vědecká erudice, se pozná mimo jiné i na tom, že ústí do výzev k modlitbám za bratry a sestry arabské křesťany.
Přináší hodně zajímavých postřehů i pro zájemce o filosofii, o dějiny filosofie, neboť arabské křesťanství se podílelo na šíření aristotlského myšlení v arabském světě. Pro svůj hermeneutický zájem pak všem, kdo se zeneprázdněni prací na vinici Páně nepřestali věnovat četbě a studiu Písma svatého.
Seznamuje s výzanmem arabských křesťanů pro arabskou kulturu, arabský svět, ale i pro islám. Analysuje i vztahy křesťanů a muslimů, zvláště pak jejich vývoj v posledním století, rovněž pozici arabských křesťanů v blízkovýchodních konfliktech, zejména po vzniku Izraele. Celý problém je složitější než jen to, kdo kope za Židy a kdo za Araby. Jeví se čím dál tím méně černobílý.
Petra Tomáška však musím zklamat: i z knihy vyplývá, že jsou tito křesťané vskutku zapomenutí, někdy zapomínáni záměrně, neboť se nedají příliš snadno včlenit do diplomatických a geopolitických koncepcí, celou blízkovýchodní problematiku svojí existencí komplikují. Tím spíš bychom na ně neměli zapomínat. Církev, tak zaujatá sebou samou, zavalená svými problémy a regionální omezeností, jakou je ČCE, má sklon zapomínat na to, co nám připomíná 1Pt 5,9b. Už proto je užitečné si takovou knížku přečíst. Autorka je navíc připravena uspořádat pro sbory a senioráty na dané téma programy. Doporučuji tedy i ji samotnou sborům a příslušným seniorátním odborům.