Bible kralická - Ř 14,7-9

Ř 14,7 Žádný zajisté z nás není sám sobě živ, a žádný sobě sám neumírá.
Ř 14,8 Nebo buďto že jsme živi, Pánu živi jsme; buďto že mřeme, Pánu mřeme. A tak buď že jsme živi, buď že umíráme, Páně jsme.
Ř 14,9 Na toť jest zajisté Kristus i umřel, i z mrtvých vstal, i ožil, aby nad živými i nad mrtvými panoval.