Bible kralická - 1Pt 4,2

1Pt 4,2 K tomu, aby již nebyl více tělesným žádostem, ale vůli Boží v těle živ, po všecken čas, což ho ještě zůstává.