Bible kralická - 1Te 5,10

1Te 5,10 Kterýž umřel za nás, abychom, buďto že bdíme, buďto že spíme, spolu s ním živi byli.