Bible kralická - Mt 15,37

Mt 15,37 I jedli všickni a nasyceni jsou. A sebrali, což zbylo drobtů, sedm košů plných.