Bible kralická - Mk 8,8

Mk 8,8 I jedli a nasyceni jsou; a sebrali, což pozůstalo drobtů, sedm košů.