Bible kralická - 2Kr 4,44

2Kr 4,44 A tak předložil jim, i jedli, a zůstalo ještě vedlé řeči Hospodinovy.