Coena- Evangelická liturgická iniciativa

(Tento příspěvek je pahýl.)
Coena je otevřená iniciativa členů Českobratrské církve evangelické a sympatizantů, kteří usilují o prohloubení duchovního, liturgického a svátostného života v evangelické církvi((Viz http://coena.edunix.cz/)).
Název pochází z lat. coena Domini, označující večeři Páně.
Členy iniciativy jsou především faráři ČCE.

program a činnost

kritika Coeny

Coena bývá někdy kritizována pro svoje katolizující tendnece obzvláště z kalvinistických pozicí.

odkazy


Wiki (sekce)

Coena- Evangelická liturgická iniciativa (článek)