Píseň EZ 675 - Přijď již, přijď, Duchu stvořiteli (dodatek)

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979) (dodatek)
Začátek písně: Přijď již, přijď, Duchu stvořiteli
V jiném zpěvníku: BTS 34, Svítá 278

O písni

Viz , → Svítá 278