Píseň EZ 602 - Svou víru s nadějí (dodatek)

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979) (dodatek)
Začátek písně: Svou víru s nadějí

O písni

editovat ]
1. Svou víru s nadějí spolu vyznávejme v Boha Otce mocného, Tvůrce nebe i země.
2. Svou víru vyznejme v Syna jediného, Pána svého Ježíše, Spasitele našeho.
3. Z Marie narozen, neb svatý Duch tak chtěl, utrpením pokořen, v hrůze kříže zemřít šel.
4. Ráno dne třetího byl vzkříšen, z hrobu vstal. K svému Otci v nebesích vrátil se jak mocný král.
5. Z trůnu Panovníka sám na svět přijde zas, aby soud svůj vyhlásil národům v poslední čas.
6. Svou víru vyznejme v moc Ducha svatého, který církev shromáždil k spáse lidu věrného.
7. Hříchů odpuštění, ze smrti vzkříšení, s nadějí vyznávejme i věčné spasení.
8. Náš Pane laskavý, slyš naše vyznání, milostí svou obdařuj, dávej své požehnání.