Píseň EZ 306 - Když se Pán Ježíš narodil

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Když se Pán Ježíš narodil

O písni

editovat ]
1. Když se Pán Ježíš narodil, noc hluboká byla. Jen jedna hvězda veliká na nebi svítila (2x).
2. To aby všichni poslušní k Betlému trefili, kde v chlévě, v jeslích na slámě spí Ježíš přemilý (2x).
3. Pastýři pásli na horách a aj, tu velký div. Uzřeli slávu nebeskou, již neviděli dřív (2x).
4. A Herodesův celý dvůr si při tom klidně spí. To protože zpěv andělů slyší jen poslušní (2x).
5. A pastýři i mudrci mu dary přinesli. A všichni spolu stali se bratřími u jeslí (2x).
6. Ó Kníže míru, Ježíši, i nám zjev slávu svou: ať ztichnou zbraně, zazní zpěv a lidé bratry jsou (2x).