Oznámení: Godly Play - katecheze - úvodní seminář

Oznámení > Vzdělávání

Godly Play je katecheze na principech Montessori výchovných zásad od Jeroma W. Berrymana. Jednodenní seminář je tzv. Poznávacím dnem, kdy se účastníci seznámí s teorií i praxí tohoto přístupu k dětem a dalším účastníkům náboženské výchovy. V prostředí speciálně zařízené místnosti s množstvím didaktických materiálů je prostor okusit, prožít i diskutovat. První úroveň vzdělávání, druhou je již certifikovaný 4denní kurz.

Organizace Godly Play Česká republika, z. ú., se sídlem v Sedlci-Prčici, pořádá další úvodní seminář v této katechezi. Prostor kaple FS ČCE i místnost pro Godly Play vítá zájemce o vpravdě ekumenickou tvořivou cestu náboženské výchovy. Poplatek 390,- Kč. Zájemci a zájemkyně, pište o přihlášku:
Inzerent: FS ČCE SEDLEC - PRČICE <>
Stav: vyřízeno
Termín: 19. 9. 2020