Kalendář: Sbormistrovský kurz s Mareen Osterloh / Rakousko

Téma: Dvojsborové zpěvy. Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry všech kategorií, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky různého věku, varhaníky, teology a hudbymilovné lidi na 21. sbormistrovský kurz, který proběhne od 15. – 17. února 2013 ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Naší lektorkou bude Mareen Osterloh, diecézní kantorka Evangelické církve a. v. v Hradsku (Burgenland) a předsedkyně Spolku evangelické církevní hudby v Rakousku. Vystudovala církevní hudbu na Vysoké hudebně-divadelní škole v Saarbrückenu a na Vysoké škole Roberta Schumanna v Düsseldorfu. Postgraduálně se ještě zaměřovala na témata, která souvisí se zpěvem v církvi a společnosti, a také populární hudbě v církvi. Dvojsborové zpívání přináší mimořádný zážitek jak zpěvákům, tak i posluchačům. Tato praxe se používala již ve starozákonní době, ale teprve na přelomu renesance a baroka lze hovořit o tzv. dvojsborové kompoziční technice, která se řídí podle daných pravidel, aby výraz zpívaného slova byl umocněný a působivý. Takový zpěv se provozoval na dvou až čtyřech kůrech, aby vynikl jeho dialogický princip, který pak přináší mimořádný akustický zážitek. Hlavní skladbou, které se budeme věnovat na kurzu je moteto Johanna Michaela Bacha (1648-1694) “Herr, ich warte auf dein Heil” (Pane, čekám na tvou spásu) a jedna dvojsborová úprava písně „Samému Bohu sláva, čest“. Obě skladby lze v malém sboru provést za doprovodu varhan a jiných nástrojů. Kromě dvojsborových motet a písní budeme také zpívat skladby menšího rozsahu od různých autorů. Nacvičené skladby zazní při dopoledních nedělních bohoslužbách. Kázáním poslouží farář Lubomír Kabíček. Na kurzu bude překládáno z němčiny do češtiny. Provoz kurzu budeme hradit z fondu pro církevní hudbu. Noclehy a stravování (sobota: snídaně, oběd, večeře; neděle: snídaně, oběd) si budou účastníci kurzu platit sami. Tento poplatek činí 1.080 Kč / osoba (ubytování v hlavní budově) příp. 1.000 Kč / osoba (ubytování v chaloupce). Po skončení kurzu účastníci obdrží potvrzení o účasti na kurzu. Zahájení kurzu: pátek 15. 2. 2013 v 19.45 hod. v kapli Sola gratia. Kurz bude zakončen nedělním koncertem. Na tento kurz je možno se přihlásit do 10. 2. 2013, a to formou závazné písemné přihlášky. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu! V přihlášce je třeba uvést jméno a příjmení účastníka, věk, bydliště, případné přání vegetariánské či masité stravy, telefon, e-mail, datum. Přihlášku je možno poslat e-mailem na adresu: moravetz@e-cirkev.cz . Odhlášení z kurzu je možné provést do 13. 2. 2013. Na případné setkání pod Hostýnem se opět těší Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické

Kdy: 15. — 17. 2. 2013
Místo: Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem

  • přidat komentář »
  • přidal: Uživatel Evangnetu Ladislav Moravetz <>
  • aktualizováno: 01.01.2013 20.12
  • přidat akci

Kalendář

Náhled: den | týden | 10 dní | měsíc
(M)
Po
Út
St
Čt
So
Ne
(T)
(06)
(07)
(08)

Nejbližší akce

Přírůstky Evangnetického kalendáře