Téma: Filosofie a křesťanství

Od: Anonym: Pietro Pomponazzi---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 22. 07. 2011 15:14
Předmět: Filosofie a křesťanství

Navigace: link | přehled | fórum
"Bůh světu buď vládne, nebo nevládne. Jestliže nevládne, jaký je to Bůh? Jestliže vládne, proč vládne tak krutě?"
"Jestliže Bůh všechno ví a může každého zbloudilého vyvést z omylu, proč tak nečiní? A jestliže Bůh neodvrací člověka od omylu, proč nepadá hřích na Boha, ale na člověka? Vždyť Bůh rozestřel přímo před jeho očima rozmanitá pokušení svádějící ke hříchu. Bůh odpovědný za zlo ve světě a za hříchy člověka a zároveň trestající člověka za hříchy se ve filosofii jeví jako šílený otec. Je-li tomu tak, není nutný žádný jiný ďábel kromě samotného Boha. Duše se chvěje hrůzou a člověk je zděšen, slyší-li či pomyslí-li si něco takového o Bohu."
Pietro Pomponazzi (1642-1525)
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 22. 07. 2011 19:10
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

Milý Pietro,
pokud by Bůh světu vládl v tom slova smyslu, jak to slovo užíváš, tak by nebyl Bohem, ale loutkařem a despotou.
Takže nevládne.
Dále se ptáš: Tak jaký je to pak Bůh?
Odpovídáme: Takový, že nás chce přitáhnout mocí lásky Ukřižovaného, a k tomu, abychom se nechali jeho láskou svést, nám dává mnoho, mnoho času.
I tobě, Pietro…
Od: Anonym: Pietro Pomponazzi---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 22. 07. 2011 22:30
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

Kazatel ČCE Roman Mazur napsal(a):
 Milý Pietro,    pokud by Bůh světu vládl v tom slova smyslu, jak to slovo užíváš, tak by  nebyl Bohem, ale loutkařem a despotou.    Takže nevládne.    Dále se ptáš: Tak jaký je to pak Bůh?    Odpovídáme: Takový, že nás chce přitáhnout mocí lásky Ukřižovaného, a k  tomu, abychom se nechali jeho láskou svést, nám dává mnoho, mnoho času.    I tobě, Pietro…
Děkuji za reakci, ale to nejsou má slova ani mé otázky. To je přesná citace z myšlenek humanistického filozofa Pietra Pomponazziho. Chtěl jsem použitím této citace spíše otevřít toto téma, které je myslím velkým a věčným problémem mnoha věřících.
Od: Anonym: ivan <> ( 193.165.24.--- )
Kdy: 14. 05. 2018 19:54
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

je na lidech aby se poučily ze svých chyb a svojich nedostatcích možná potom budeme vědět více jaká je ta pravá cesta dál
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 14. 05. 2018 21:48
Předmět: gramatika

"Triviální" vzdělanost vypadá tak, že kdo chce používat "logiku", musí nejdříve zvládnout "gramatiku". - Vám se podařilo do věty o 23 slovech vměstnat asi 10 gramatických chyb.