Téma: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Od: Anonym: Martin Procházka <> ( 88.103.26.--- )
Kdy: 29. 03. 2010 08:27
Předmět: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Navigace: link | přehled | fórum
Sbor v Bošíně byl po mnohaletém strádání obdarován vskutku DANAJSKÝM DAREM. Jizvu, kterou za sebou zanechala násilná kolektivizace polabských sedláků, likvidace továrníků, zkrátka všech schopných evangelíků, kteří byli odhodláni k budování sboru a tvořili silné, ale pluralitní jádro společenství stolu Páně není tak hluboká jako jizva, kterou sboru způsobuje právě působící farář T. S. Drobík. Poslední zbytky evangelíků v Bošíně se rozhodli, že zkusí vzkřísit umírající sbor tím, že opět povolají do služby stálého faráře. Na doporučení někdejšího administrátora V. Hurta byl do sboru povolán a zvolen farářem mladý kazatel Tomáš Drobík. T.Drobík byl tak instalován na tradiční toleranční sbor, který se hrdě hlásí ke kalvínskému vyznání.
Mladý farář a ani nikdo z celé ČCE neupozornil sbor v Bošíně na fakt a okolnosti za jakých musel T. Drobík opustit sbor Praha Kobylisy.
Netrvalo ovšem dlouho a nový duchovní pastýř se projevil v celé své kráse. Na tradičním sboru začal nekompromisně prosazovat prvky luterské až římskokatolické liturgie. Ukázalo se, že aktivně působí ve společnosti COENA. Staršovstvo sboru rázně odmítlo jakoukoliv implementaci aktivit společnosti COENA. Následovalo stupňování arogance faráře, které vústilo k odchodu br. doktora Vostrovského ze staršovstva a následně i ze sboru. Členové staršovstva začali postupně odmítat postup faráře a vyzvali jej k umravnění… farář reagoval slovy „Vy mě školit nebudete… !!!“ presbyteři se tedy postupně přestali účastnit sborových shromáždění.
Vše vygradovalo na výročním sborovém shromáždění 28. března 2010, kde z důvodu dlouhodobě neudržitelného stavu vyzval br. kurátor Vlastimil Plch faráře T. Drobíka k rezignaci. Ten se ovšem k výzvě nepostavil čelem a nadále tak zůstává farářem sboru v Bošíně.
Jizva morální, duchovní a finanční se dále prohlubuje. Sbor na dnes na pokraji nejen morálního, duchovního, ale i finančního bankrotu. Po celém sboru se ozývají hlasy volající po nápravě, farář T. Drobík ani ČCE neslyší nebo nechce slyšet.
Martin Procházka, člen sboru
Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 29. 03. 2010 13:51
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Sbor v Bošíně moc neznám, přestože jsem v poděbradském seniorátu vyrůstal a 6 let působil. Obecně bych chtěl k tomuto problému říct několik bodů:
  • Bylo věcí staršovstva se na kandidáta dostatečně informovat a hned z kraje si s ním vyjasnit zásadní věci a vzájemné představy o jeho působení.
  • Pokud tak neučinilo nebo se časem projevily věci, s nimiž nikdo nemohl počítat, mám z Vašeho líčení pocit, že se začalo moc rychle křičet a práskat dveřmi.
  • Dřív než se třískne dveřmi a začnou se bojkotovat společná shromáždění, zejména pak paralizovat činnost staršovstva ostentativními výstupy, není od věci prostudovat důkladně církevní řády a zřízení (dostupné i na Evangnetu). Staršovstvo má dostatečné pravomoci (zůstane-li usnášeníschopným) přivést faráře k pořádku, nebo zajistit jeho odchod.
  • Pokud selžou i tyto, je tu Váš seniorátní výbor a Pastýřská rada.
  • Ze všeho nejdříve tu však je rozhovor mezi čtyřma očima či v kruhu nezbytného minima osob (Mt 18,15-18). Čas na postranní utrušování nespokojených poznámek není nikdy, a čas na kalibr nejtěžší, postavit nezbedného faráře na pranýř je, až když byly vyčerpány veškeré předchozí možnosti. Ale myslím, že kdyby se postupovalo s rozumem a chladnou hlavou podle CZŘ, buď už by byl bratr farář ukázněn nebo mimo službu.

Doufám, že se na mě nezlobíte, ale mám pocit, že za krizi v ČCE může velmi často to, že spolu málo hovoříme, raději hned žalujeme a práskáme dveřmi.
Od: Anonym: Martin Procházka <> ( 88.103.26.--- )
Kdy: 29. 03. 2010 14:30
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

V žádném případě se na Vás nezlobím a děkuji Vám za příspěvek. To, že staršovstvo udělalo chybu při výběru faráře je nesporné, ovšem i oni jsou jen lidé s každodenními starostmi a povinnostmi, tak dali na doporučení někdejšího administrátora V. Hurta. Bratře Dvořáku, věřte, že s bratrem farářem T. Drobíkem se snažili diskutovat jak presbyteři, tak i členové sboru. Kdo nechce slyšet tak neslyší. Seniorátní výbor se zúčastnil jedné schůze staršovstva a nyní i výročního sborového shromáždění, kde zástupci konstatovali, že situace je více než vážná a je třeba ji co nejrychleji řešit. „Práskání dveřmi…?“ Ano i to je možnost, člověk má svojí důstojnost, chodí do společenství proto, že chce a ne proto, aby se nechal napadat a urážet. Naštěstí máme možnost volby. Můžeme jít do společenství kde nás rádi vidí a rádi uvítají.
Martin Procházka
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.116.broadband12.iol.cz )
Kdy: 30. 03. 2010 16:34
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Vážení, rád bych se zapojil do diskuze o sboru v Bošíně. Za poslední dva roky, jsem byl v Bošíně asi 4x, jako autor projektu úpravy fary. Naposledy jsem tam byl s manželkou v neděli před neděli Květnou, poprvé na bohoslužbách a také prohlédnout si byt, který jsem hotový ještě neviděl. Také jsme chtěli navštívit Tomáše, kterého považuji za přítele, ale dovolím si vůči němu byt i občas kritický. Oba máme také odlišné povahy. Tomáš je perfekcionalista, což se o mě říci nedá:-(, přestože jsem ale také trval na některých detailech projektu při úpravě bytu v Bošíně.
Vrátím li se k bohoslužbě, tak musím říci, že mě její vedení oslovilo. Měli jsme z toho radost, navzdory tak malému společenství (byli jsme pouze tři)a žádné nepatřičné prvky v liturgii jsem rozhodně nepociťoval (Moje osobní zkušenost je, že úprava liturgie, trochu mimo kalvínské řády, znamená větší zapojení společenství do jejího konání, což se ale bohužel ne vždy líbí, když vše nedělá farář. My jsme se ve třech vystřídali ve čtení, a měl jsem z bohoslužby opravdu dobrý pocit i kázání mě oslovilo.
Tomáš o situaci v Bošíně pak trochu hovořil a já mu před výročním shromážděním napsal, aby to na sboru ještě nevzdával. Vidím sice do situace velmi málo, ale trochu i z vlastní zkušenosti vnímám problém života městského člověka na venkově, kdy jsme se rozhodli odejít na pár měsíců z Prahy.
Přežili jsem zimu na chalupě v severních Čechách, kde chodí do kostela také jen velmi malý hlouček lidí. Jsou to lidé trochu uzavření ale i dobrosrdeční, po kostele ale všichni mizí domu. Mají též svoji hlavu a žádné novoty si vnutit nedají. Ale bohužel vnímají farnost a kostel také trochu i jako svoje vlastnictví. Církev je ale ještě i trochu něco jiného, ne jen místní sbor a staršovstvo.
Tomáš se bytu na faře odstěhoval a dojíždí z Nymburka. Je to městský člověk, to je třeba říci. Navíc je zde jen na půl úvazku, na celý si ho sbor dovolit nemůže. Proto pracuje na druhý úvazek v Praze, stejně tak jeho žena. Už se stalo, že bydlet na vesnici z různých důvodů nezvládli.
Přesto to vnímám i tak, že situace, kdy farář, který je na sboru jen na částečný úvazek a v jeho centru nebydlí, je pro pastoraci možná. Zejména v době, kdy každý má auto a vzdálenosti nejsou tak rozhodující.
No ale samozřejmě jen v tom případě, že i v Bošíně pochopíte, že problémy Vašeho sboru nejsou způsobené jen jedním farářem. Demograficky se situaci radikálně změnila a nemohou za to jen komunisté. O vašem kostele už v roce 1912 arch Edgar napsal toto:
„Stavební život evangelických církvi v 19. století představuje celou řadu omylů a trpkých nesrovnalostí. Stavební prakse je umělecky a nábožensky nepodstatná a úpadková. Většina stavební produkce protestantismu opakuje běžné chyby katolické kostelnosti. Mnohé kostely jsou plánovány nad potřebu veliké a vysoké. Bošínský a Chlebský, naplní místní evangelické obce v neděli ani ne z poloviny“ Tím chci říci, že model života sboru se může radikálně měnit, zvláště, že již na počátku byl trochu naddimenzován a kostel zde nenaplnili ani před 100 lety. No ale Tomáš se přesto snaží to nějak oživit, Projekt Open church se Vám nelíbí? Za rok do kostela přivedl dost lidí, kteří tam jinak nevkročí.
Na závěr ještě dva praktické nápady: Máte prázdný byt, nechcete ho v létě pronajímat? Napadlo mě, že Bošín je blízko Českého ráje, tak byste tam mohli přitáhnout nějaké evangelické turisty. Osobně bych si z rodinou faru rád pronajal na prodloužený víkend. "Bošín brána do Českého Ráje" to by byl dobrý inzerát do evangelického tisku, ne?
Též rád vypomůžu s případnou další stavební činností. Konkrétně mám na mysli, zateplení. Trochu jsem počítal návratnost investice zateplení stropu s dotací v rámci projektu www.zelenausporam.cz Vyšlo mi, že byste mohli čerpat dotaci v rozmezí od 90 000 - do 135 000 KČ, dle výše úspory tepla (nad 20% - nad 30%). Investici na zafoukání izolace do stropu odhaduji při potřebě cca 40 m3 izolace na 100 000,-KČ. Projekt Zelená úsporám poběží ještě cca 2 roky.
Tolik tedy pár slov do Bošína. mějte se dobře¨ Jan Kirschner
Od: Anonym: David Sedláček <> ( ---.254.broadband3.iol.cz )
Kdy: 31. 03. 2010 12:37
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Bratře Procházko Musím reagovat na váš příspěvek a) Neslouhlasím s tím, že vtahujete do sporu Coenu. Coena faráře či laiky nedeleguje, neposílá ani neúkoluje. Tím méně je řídí či kontroluje.
b) Coena vyvíjí tyto činnosti: 1. provozuje webové stránky, kde zveřejňuje výsledky práce jednotlivých členů iniciativy Coena. 2. Organizuje dvakrát do roka dvoudenní pracovní setkávání.
c) Jednotliví členové iniciativy Coena působí ve farářské službě jako jednotlivci a nesou za svou práci jako jednotlivci odpovědnost a svou práci vykonávají podle svého nejlepšího a vlastního svědomí. Případné neshody či nesouhlas s vykonávanou prací je třeba reklamovat u jednotlivých farářů, ne u iniciativy Coena.
d) Pokud nesouhlasíte s činností iniciativy Coena, s jejím programem, jejím směřováním, obraťte se, prosím, přímo na Coenu na její internetové stránce nebo napište přímo článek o Coeně a její činnosti a co si o ní myslíte.
e) Váš vnitrosborový spor je spor mezi vámi a farářem, ne mezi vámi a Coenou.
f) Považuji za nevhodné řešit vnitrosborový spor touto cestou. Tedy vše předložit internetové veřejnosti, která o vašem sporu nemůže nic objektivně vědět. Pro řešení vnitrosborových sporů má církve standardní nástroje popsané v oficiálních řádech církve.
David Sedláček, farář ve FS ČCE v Krouně a předseda Liturgické evangelické iniciativy Coena.
Od: Anonym: David Sedláček <> ( ---.254.broadband3.iol.cz )
Kdy: 31. 03. 2010 14:33
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Bratře Hoblíku, děkuji za technickou připomínku. Apologii za Coenu považuji za nutnou, protože mi jde o její dobré jméno v církvi a protože název "Coena" velkým písmem tak trochu křičí z předmětu článku. Apologii Coeny se ujmu rád, protože je to tak trochu má povinnost, a protože se myslím, že jde vcelku o dobrou věc :-).Článek jsme četl pozorně a čím dál tím více mám pocit, že jsem reagoval svým příspěvkem dobře. Také děkuji za pochopení.
Od: Kazatel ČCE Tomáš Drobík <>
Kdy: 02. 04. 2010 09:24
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Jako reakci na výše uvedené informace si dovoluji předložit následující text, který byl schválen sborovým shromážděním v Bošíně.
ZPRÁVA O ŽIVOTĚ FARNÍHO SBORU V BOŠÍNĚ ZA ROK 2009 Milé sestry, milí bratři, předkládám Vám zprávu o životě farního sboru Českobratrské církve evangelické v Bošíně za rok 2009. Zprávu jsme projednali na řádné schůzi staršovstva 18. března letošního roku.
  • * * Bohoslužby v Chrámu Páně v Bošíně

Bohoslužby se ve farním sboru v Bošíně do 1. neděle postní konaly od 11 hod, z rozhodnutí staršovstva došlo počínaje 1. nedělí postní ke změně začátku bohoslužeb a to na 9:30 hod. Bohoslužby se konaly každou neděli. Kromě nedělí jsme se setkali k bohoslužbě také na Popeleční středu, na Velký pátek a na noční bohoslužbu Božího hodu vánočního. Celkem se uskutečnilo 55 služeb Božích, při kterých byla pět krát vysluhována svatá večeře Páně a to na Velký pátek, Boží hod Velikonoční, Svatodušní svátky, Díkčinění, a Boží hod Vánoční. Na bohoslužby přicházelo v průměru 7 lidí. Od ledna byly staršovstvem zavedeny presbyterské služby, které obnášely pomoc před začátkem bohoslužeb (příprava písní, vítání lidí), při bohoslužbách (čtení 1. čtení) a po bohoslužbách (spočíst sbírku a zapsat ji). Br. farář Drobík pracuje ve farním sboru v Bošíně na půl úvazku. Reálně je jednu resp. dvě neděle v měsíci (to v případě měsíce s pěti víkendy) mimo sbor. Neděle, kdy nesloužil farář Drobík, byly v loňském roce řešeny čtením tzv. čtené bohoslužby službou konajícím presbyterem. Reakce na tuto praxi byly různé. Od ledna roku 2010 byly čtené bohoslužby zrušeny. Kromě tříleté dcery faráře Drobíka se nedělních bohoslužeb děti neúčastní. Vyjímku tvoří Velikonoční a Vánoční svátky, při kterých jsou v kostele přítomny děti Machů a Plchů. Během adventu roku 2008 jsme začali užívat adventní věnec. Obvykle jej na začátku bohoslužby rozsvěcovala Alžběta Drobíková. Na návrh faráře před velikonocemi roku 2009 odsouhlasilo staršovstvo vyzkoušet umístit v kostele vedle stolu Páně velikonoční svíci po celou dobu velikonoční. Svíci na začátku bohoslužeb opět zapalovaly buď děti nebo farář. Protože se objevily také negativní reakce, byla velikonoční svíce již před svatodušními svátky odstraněna. Pevnou součástí bohoslužeb byly zpěvy z Evangelického zpěvníku, z Dodatku k EZ nebo ze zpěvníku Svítá (zejména zpěv Sláva buď). Velmi často byl zpěv doprovázen hrou sestry Evy Plchové na harmonium. Při Hodu božím Velikonočním doprovázel zpěv na varhany br. Veselý z Nymburka a na housle hrála ses.Drobíková a br.Milan Drobík. Při některých bohoslužbách, kdy se nehrálo na harmonium, doprovázel některé písně hrou na kytaru farář. V roce 2009 se v obvodu farního sboru Bošín na jiném místě než v Bošíně služby Boží nekonaly. Staršovstvo si nyní stále klade otázku po četnosti bohoslužebného shromáždění v Bošíně.
  • * * Pastorační a misijní úloha

Od ledna roku 2009 dochází k pokusům obnovit biblické hodiny. Plán byl mít jednou měsíčně biblickou hodinu v Jizbicích u Machů a jednou měsíčně na faře. Jizbickou biblickou hodinu pro děti i dospělé se nakonec až ke konci roku podařilo zpravidelnit. Biblická hodina na faře se prakticky nesetkala s žádným zájmem. Z iniciativy faráře začal od jara 2009 projekt, kterým se farní sbor snaží dělat něco pro své okolí. Pro projekt začal farář v médiích i na místní úrovní užívat reklamní název "Open Church". Protože se anglický název po několika měsících některým členům staršovstva nezdál pro venkovský region vhodný, začal být užíván podtitul "otevřený kostel - otevřená církev". S nápadem na jiný názvem dosud nikdo nepřišel. V rámci projektu jsme v roce 2009 uskutečnili: - 19. dubna: velikonoční koncert spirituálů skupiny "Geshem" v kostele v Bošíně - 25. května - 1. června: "Prochrist 2009: Pochybnosti a úžas". Osm evangelizačních večerů k zodpovězení zásadních životních otázek srozumitelnou a moderní formou. Na městském úřadě v Křinci. - 28. května: "Noc kostelů". Projekt běžící v rámci několika regionů České republiky, jehož smyslem je pozvat nevěřící do kostela nezvyklou formou. V kostele v Bošíně. - 31. května: Vernisáž výstavy akademické malířky Petry Fischerové o životě, víře, bolesti a touze s názvem: "Nač hledíme, nevzniklo z viditelného". Výstava obrazů byla pak k prohlídce k dispozici až do konce srpna 2009. V kostele v Bošíně. - 26. června: Přednáška o liturgické obnově, která dnes probíhá v Evangelické církvi pod názvem: "Živá liturgie - liturgie k životu". Přednášel Martin Grombiřík, evangelický farář z Bukovky. Uskutečnilo se na faře v Bošíně. - 28. srpna: Beseda o našem strachu z odlišnosti a jinakosti, o budoucnosti mnohokulturní Evropy, o muslimské a romské komunitě pod názvem: "Ona je černá!" Přednášející byla Dr. Dana Moree z UK z Prahy. Beseda se uskutečnila na městském úřadě v Rožďalovicích. - 5. září: "VocKap". Koncert mužského vokálního kvintetu VocKap zpívajícího jazz, swing, spirituály. V kostele v Bošíně. - 31. října: "Oskar a Růžová paní". Monodrama, vystoupení divadla Miriam. V kostele v Bošíně. - 6. listopadu: "Pod obojí" - přednáška o dějinách utraquizmu s historikem Dr. Smrčkou z muzea v Táboře, na faře v Bošíně. - 20. prosince: Předvánoční koncert Collegia Nymburgense v kostele v Bošíně. Plánovaný intenzivní dopolední a večerní kurz angličtiny na bošínské faře v polovině července se z důvodu pouze čtyř přihlášených nakonec neuskutečnil. Projekt byl navštěvován různě velkou skupinou lidí. Od velké účastni přesahující 130 lidí na koncertě skupiny Geshem po střední účast na dalších koncertech a divadelním představení po malou účast (2-6 lidí) na besedách a přednáškách. Během roku vznikl seznam kontaktů na lidi, které aktivity bošínského kostela zajímají a kteří o nich chtějí být informováni. Většina uskutečněných akcí byla dopředu ohlašována místními rozhlasy, v okolí Křince, Rožďalovic a Loučeně také plakátována a letáky o plánovaných akcích byly vloženy do většiny schránek v okolí farního sboru. Smyslem a cílem těchto aktivit bylo vytvořit v našem okolí pozitivní ohlas, upozornit okolí na farní sbor v Bošíně a následně pozvat členy farního sboru, lidi na okraji i zcela nové lidi k zapojení se do sborových aktivit. Z většiny uskutečněných akcí byly farářem publikovány tiskové zprávy. Některé z nich byly otištěny v celostátním evangelickém časopise Český Bratr.
Činností faráře byly na první aktivity projektu získány sponzorské dary. Sloužily na zaplacení cestovného pro skupinu Geshem. Dobrovolné vstupné z koncertu Geshemu bylo dle ohlášení při koncertě užito na vybudování pískoviště s lavičkami před bošínskou farou. Způsob financování projektu byl na několika schůzích staršovstva dlouze diskutován. Staršovstvo nakonec odsouhlasilo, že všechny vybrané prostředky na jednotlivých aktivitách projektu přijdou do sborového rozpočtu jako sborové sbírky. Výdaje na úhrady nákladů spojených s projektem pak budou vydáním farního sboru. Návrh faráře na oddělení obou rozpočtů nebyl přijat. Spolu s běžícím projektem se farář Drobík věnoval návštěvám členů sboru. V první polovině roku 2009 šlo zejména o dvě nejstarší členky farního sboru, jejichž vzpomínky, fotografie a písemnosti s vazbou na život farního sboru v Bošíně byly farářem zdokumentovány pro případné následné publikování. Od druhé poloviny roku 2009 se farář věnoval postupným návštěvám těch, kteří se bohoslužebného života farního sboru sice dlouhodobě neúčastní, na život sboru však myslí alespoň finančně. Důležitou událostí pro zviditelnění farního sboru v Bošíně byl v červnu roku 2009 příjezd autobusu regionálních i celostátních novinářů v rámci akce seznámení se s regionem. Tuto aktivitu pořádala organizace Zlatý pruh Polabí. Příspěvek z našeho kostela v Bošíně si můžete vyhledat a poslechnout na webovém archivu Českého rozhlase 2 Praha.
  • * * O práci staršovstva, financích a technických záležitostech

Staršovstvo farního sboru v Bošíně se kromě období letních prázdnin scházelo jednou měsíčně k řádným schůzím a podle potřeby ke schůzím mimořádným. Takto intenzivní práci staršovstva nezažil náš farní sbor léta. Důležitým momentem minulého roku byly schůze staršovstva na konci srpna. Farář předložil staršovstvu vyúčtování svých výdajů tak, jak bylo ujednáno v povolací listině. Výdaje do konce roku 2008 a část první poloviny roku 2009 byly zúčtovány proti ceně elektrokotle, pro který se farář Drobík rozhodl a který na základě domluvy se staršovstvem v plné výši uhradil. Náklady spojené s farářovou prací v další části první poloviny roku nemělo staršovstvo čím hradit. Farář přišel s návrhem pronajmout faru tak, aby farní sbor měl dostatek prostředků na svůj provoz. Staršovstvo na konci srpna odsouhlasilo, že nedostatek příjmu farního sboru budeme doplňovat z pronájmu fary. Rodina faráře Drobíka si bude své bydlení řešit na své náklady v Nymburce. Na základě odstěhování faráře Drobíka z fary, nedostatku financí v Bošíně, problémů v komunikaci mezi farářem a kurátorem a na základě dopisu paní Procházkové synodní radě, se na konci září uskutečnila vizitační návštěva seniorátního výboru poděbradského seniorátu. Závěrem byla výzva k větší komunikaci mezi farářem a kurotárem, výzva faráři k větší pozornosti k přáním a zvykům místních, výzva staršovstvu k úhradě saláru a k doplacení dluhu farářovi. Na neděli Díkčinění (18.10.) se konalo mimořádné sborové shromáždění, které neschválilo staršovstvem odsouhlasenou nájemní smlouvu s paní Fišerovou. Sborové shromáždění na návrh br. kurátora neodsouhlasilo pronájem fary obecně. Od září roku 2009 je tedy fara prázdná. Farář s rodinou bydlí v Nymburce a do Bošína dojíždí na své náklady. Finanční situace farního sboru v Bošíně v minulém roce nebyla dobrá. Většinu výdajů spojených s doplatky za rekonstrukci fary se ale podařilo uhradit. Povinné odvody na seniorát a synodní radu jsme také uhradili. Na povinnou úhradu personálního fondu za poloviční farářské místo nezbyly finance. Máme požádán o splátkový kalendář za rok 2009. Br.farář zároveň sepsal, na konventu Poděbradského seniorátu předložil a prosadil projekt prohlášení stávajícího farářského místa v Bošíně za podporované. Konvent tento požadavek schválil. Žádost jsme tedy odeslali na Synodní radu. Ta ji předloží na květnovém Synodu ČCE, který o tomto rozhoduje. Pokud synod naši žádost schválí, bude to znamenat, že 90% výdajů na personální fond v roce 2010 a 2011 budou pokryty z celocírkevních zdrojů. V uplynulém roce byly prováděny chrámové sbírky, byl vybírán salár a proběhla sbírka na Jeronýmovu jednotu. V uplynulém roce nebyly podniknuty žádné další opravy nemovitostí farního sboru. Z udržovacích prací je možno zmínit první část rekultivace farní zahrady. Tato by měla pokračovat letos na jaře. V průběhu léta byl vyčištěn vnitřek kostelních varhan za pomoci bratrů Veselého a Buldry. Farář vstoupil do jednání o možné elektrifikaci varhan a z vlastních zdrojů zatím zajistil nezbytný kompresor. Iniciativa faráře na odstranění zadních 4 řad kostelních lavic nebyla staršovstvem schválena.
  • * * Slovo na závěr

Děkuji členům našeho sboru za práci, kterou vykonávali v rámci seniorátu. Na konventu nás zastupuje br. kurátor Plch. Náhradníkem je br. Mach. V seniorátní Jeronýmově jednotě nás zastupuje br. Procházka. Děkuji sestře Evě Plchové za doprovod bohoslužeb, sestře Rence Kubálkové a sestře Ladislavě Petrtýlové za občasnou pomoc s květinovou výzdobou kostela. Velké poděkování patří sestře Haně Plchové-Kubíčkové za práci na sborovém účetnictví a přípravě výkazů. Její dlouhodobá práce pro sbor je velmi důležitá a nezbytná. Dík patří br. Plačkovi, který se stará o sekání přístupové cesty a hřbitova. Dík také Machům za pomoc při první části revitalizaci farní zahrady. Dík patří také br. kurátorovi za soustavný dohled nad technickým stavem fary a kostela. A dík také všem z Vás, kteří v loňském roce finančně nebo jakkoli jinak přispěli na život farního sboru. Tomáš S. Drobík, farář
Od: Anonym: Martin Procházka <> ( 88.103.26.--- )
Kdy: 02. 04. 2010 09:49
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Vážený bratře faráři,
jsem potěšen, že jste se zapojil do diskuse. Váš příspěvek ovšem obsahuje nepřesnosti a nepravdy tak jak ostatně na sborovém shromáždění řekl kurátor sboru Vlastimil Plch. Především se pak nejedná o zprávu staršovstva, nýbrž o zprávu faráře. Dle aktuálních informací kurátor sboru v nejbližších dnech předá stížnost na seniorátní pastýřskou radu. Dovolte mi jednu otázku. Proč chcete zůstat na sboru kde Vás lidé nechtějí ?
Martin Procházka, člen sboru
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.eurotel.cz )
Kdy: 02. 04. 2010 12:20
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Vážený pane Procházko, když již jste na tomto fóru otevřel toto téma, rád bych Vás požádal, abyste uvedl, jaké nepravdy a nepřesnosti jsou ve zprávě, kterou zde Tomáš Drobík vyvěsil a kterou projednalo Vaše staršovstvo a schválilo sborové shromáždění.
Dále prosím konkrétně uveďte, v čem spočívalo ono nekompromisní prosazování prvků luterské až římskokatolické liturgie, jak jste napsal ve svém úvodním příspěvku. Též prosím uveďte, jaké aktivity společnosti Coena vaše staršovstvo odmítlo.
Já jsem nic nepatřičného v bohoslužbě, které jsem se zúčastnil 14. března nezaznamenal - jak jsem popsal výše. Bohoslužba byla v duchu formuláře A, který je součástí agendy ČCE a který můžete najít i na konci evangelického zpěvníků. A i kdyby byl pořad bohoslužby i trochu jiný, není to nic proti řádům naši církve. Agenda obsahuje i formulář C -luterský a D –ekumenický, dle tradice staré církve, který Vám může připadat jako katolický.
Co se týče Vaši otázky na bratra faráře. Dovolil bych si připomenout, že ne vždy bylo v naši církvi rozhodující, zda sbor tohoto a toho faráře ve sboru chce. V padesátých letech existovaly umístěnky a farář bych na sbor synodní radou poslán a nevybíral si. Předpokládám, že i staršovstvu se rozhodnutí Synodní rady muselo podvolit. V katolické církvi je to tak dodnes, farnosti se nikdo moc neptá, jakého duchovního jim tam biskup pošle. Tím nechci tvrdit, že tento model je ideální. Chci tím naznačit, že do kostela se (ne)chodí jen kvůli faráři, ale kvůli setkání s Ukřižovaným a Vzkříšeným. Chápu, že je to někdy těžké, ale přeji Vám, abyste dokázali překonat i vzájemné osobní antipatie a hledali pro církev v Bošíně to podstatné. Velice rád bych zase do Bošína přijel s rodinou a to třeba i již některý z prodloužených květnových víkendu. Pokud to Vaše staršovstvo umožní, rád bych si pronajal Váš farní byt a na vlastní kůži zkusil, co jsem svým projektem napáchal.:-). Náklady na pobyt si samozřejmě uhradím. S pozdravem Jan Kirschner
Od: Anonym: Martin Procházka <> ( 88.103.26.--- )
Kdy: 02. 04. 2010 13:47
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Milý bratře Kirschnere,
staršovstvo v omezeném počtu a bez kurátora sboru pouze konstatovalo, „To je Vaše zpráva“. Kurátor Vlastimil Plch na výročním sborovém shromáždění přednesl svojí zprávu, s kterou se ztotožnila většina presbyterů, stejně tak jako se stížností na pastýřskou radu.
Nepravda a manipulace s fakty je snad na každém řádku. Pokud Vás situace blíže zajímá, kontaktujete kurátora sboru Vlastimila Plcha, on Vám jistě rád ke každému řádku řekne pravdu.
Liturgie, vyberu některé zásadní spory heslovitě: odstranění Kralické bible, měnění barev přikrývky na stole Páně, klanění se faráře před stolem Páně, nošení kolárku, využívání svící, dělání křížků na čelo při sv. večeři Páně, zpěv Kyrie, Pán s Vámi – i s tebou, Slyšeli jste slovo boží – a další odpovědi, které pochopitelně jako kalvinista neznám. Pomineme-li liturgii, řád bohoslužeb, tak bychom našli mnoho dalších problémových věcí.
COENA – staršovstvo odmítlo jakoukoliv liturgickou obnovu, odmítlo se podílet a sdílet aktivity společnosti a negativně se vyslovilo k angažovanosti svého faráře v této společnosti.
Já, jakožto potomek Pobělohorských exulantů bych po vzoru Kalvína vyhodil z kostela vše kromě lidí. Ponechal bych tam jen lidi, bibli kralického a ekumenického překladu spolu s farářem oděném v tom nejprostším rouchu s tabulkami, aby nezapomínal, že ten kdo nás přijde soudit vepsal svá pravidla na dvě kamenné desky.
Pronájem fary: Předposlední sborové shromáždění, stejně tak jako staršovstvo před tím, odmítlo jakoukoli formu pronájmu fary. Sbor šel do investičního rizika při obnově farního bytu právě a jen pro potřeby svého duchovního pastýře. Nepředpokládám, že by se ve sboru našla vůle využívat faru ke komerčním účelům. Budeme velice rádi, pokud nám bezplatně budete nápomocen při další opravě fary (získání dotace, zateplení, okna atp.). Až přijde čas, staršovstvo Vaší nabídku určitě rádo využije.
Prozatím asi tak…
Martin Procházka, člen sboru
Od: Kazatel ČCE Tomáš Drobík <>
Kdy: 02. 04. 2010 14:22
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Dle Řádu o správě církve, oddíl G Čl. 21 jedná sborové shromáždění o zprávě předložené staršovstvem. Tak se i stalo. Na jednání staršovstva br.kurátor nebyl. Ostatní presbyteři ji opravovali,doplňovali a schválili. O příspěvku br.kurátora se nehlasovalo ani o ničem jiném. Staršovstvo na dvou jednáních před mimořádným sborovým shromážděním napřed odsouhlasilo pronájem fary a pak odsouhlasilo i konkrétní nájemní smlouvu. Tak to stojí ve zprávě, tak to stojí v zápisech staršovstva, tak to i bylo. Prosím, mluvte za sebe nikoli za staršovstvo, celý sbor nebo celou církev. T.Drobík
Od: Anonym: Martin Procházka <> ( 88.103.26.--- )
Kdy: 02. 04. 2010 14:29
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Bratře faráři, sám nejlépe víte jak to je…, že?
Martin Procházka, člen sboru
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 02. 04. 2010 15:32
Předmět: Nová liturgie v ČCE?

To je celkem zajímavé, ten pokus o liturgickou změnu:
"…Liturgie, vyberu některé zásadní spory heslovitě: odstranění Kralické bible, měnění barev přikrývky na stole Páně, klanění se faráře před stolem Páně, nošení kolárku, využívání svící, dělání křížků na čelo při sv. večeři Páně, zpěv Kyrie, Pán s Vámi – i s tebou, Slyšeli jste slovo boží – a další odpovědi, které pochopitelně jako kalvinista neznám…"
Pokud vím, tak ČCE vznikla sjednocením luterské a reformované části českého protestantství. Neměly by se tedy v českém evangelictví konečně ujasnit meze, kde začíná a končí luterská a kde reformovaná část církve? Není to dnes tak trochu schizofrenní situace?
A jinak… přeji všem hezké a pokojné prožití letošních Velikonoc. Vždyť Ježíš Kristus, náš Spasitel a Pán, ten ukřižovaný Beránek Boží, přece vstal z mrtvých!
Od: Kazatel ČCE Tomáš Drobík <>
Kdy: 02. 04. 2010 16:07
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Ještě dovolte, doplním, také jste potomek (vnuk) dlouholetého faráře br. Vlastimila Plcha, který v Bošíně sloužil od roku 1946 do roku 1996 (resp.2006).
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.eurotel.cz )
Kdy: 02. 04. 2010 16:35
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Pane Procházko, spěchám na velkopáteční bohoslužbu, ale nedá mi to, abych Vás upozornil že do neděle je na Pražském hradě výstava o umění české reformace. Více se o ní dočtete ve dvou článcích na uvodní stránce evangnetu. To jen pro ilustraci, že reformace není jen tím, jak ji prezentujete.
Energetický posudek vám mohu udělat, dotaci dostanete cca 100tis a muj projekt v cene cca 15tis vám též Statní fond životního prostředí proplatí.
Od: Anonym: Radek---.karneval.cz )
Kdy: 02. 04. 2010 16:54
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Jo jo, drsná debata s drsnými důsledky a asi i spoustou zraněných srdcí. Teď je to hněv a zítra, nebo za rok to bude lítost nad tím hněvem. Vím, o čem tu píšete, sám jsem téměř totožnou situaci zažil. Nedá mi to se neozvat. Možná se onen sbor zbaví přítěže v podobě neposlušného faráře…(pokud je ovšem doopravdy neposlušný), ale tato situace v něm zanechá stopy. Zpětně to pak člověk hodnotí úplně jinak, ale druhá šance se už nedává…
Od: Anonym: Milena Mikulaštíková <> ( ---.5.broadband13.iol.cz )
Kdy: 02. 04. 2010 19:37
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Vyžeňme z církve každého, kdo pro ni chce pracovat i na své náklady, tvrdě hned odmítejme všechno, o čem si sami rozhodneme, že vypadá podezřele, argumentujme hlavně tím, že jsme se narodili jako něčí potomci (ať zavčas odradíme příchozí, kteří by rádi nahlédli), pro jistotu zakonzervujme sborové majetky, které považujeme za svoje (kostely, fary, sborové domy - jestli to vůbec umíme, aby ty baráky brzy nespadly někomu na hlavu), a poslední může zhasnout. Mezitím si nesoudní (jen rozdíl v hlásce mezi slovem nestoudní) přijdou na své - třeba aspoň tím, že si pohýčkají svá ega. V tom vidím příčiny krize ČCE. A (mně neznámému) br. faráři v Bošíně přeji hodně síly.
Od: Anonym: Radek---.karneval.cz )
Kdy: 03. 04. 2010 10:52
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

K té krizi… není krize takovým hnacím motororem pro křesťany obecně? Něco jako bič aby neusnuli na vavřínech? Jeden katolický teolog tvrdí, že katolická církev je v krizi od samotného počátku a že je to tak správné. Nutí jí to pořád pracovat. Možná na tom něco bude:)
Od: Kazatel ČCE Marek Ryšánek <>
Kdy: 02. 04. 2010 19:46
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Tak přeji bošínskému sboru mnoho síly a moudrosti v hledání nového faráře, který bude mít přesně takovou fasádu, jak si přejí. Jsem potomek rodičů, kteří mě nenechali pokřtít a nevedli ke křesťanské víře. Ale učili mě myslet vlastní hlavou a oni mají největší podíl na mém duchovním vývoji. Díky Bohu za ně,protože tak vím, že jsem především křesťan a že formy a vůbec zbožnost jsou jen prostředek. Když se z nich stává cíl, je to tragédie. Naopak nejbolestnějších věcí, neslučitelných s obecnou lidskou slušností a tím méně s křesťnstvým, jsem se dočkal od lidí, kteří téměř od narození chodí do kostela a druhé kádrují, zda jsou věřící podle jejich gusta. Proč vstupovat do organizace, která nedokáže snést, že je někdo jiný?Příliš často jsem se setkal s tím, že sborové společenství nepřijalo lidi, kteří holt byli jiní. Neznám Coenu, ale není to projevem malosti a slabosti, pokud někdo nedokáže snést, když někdo hledá inspiraci jinde? Vždyť i reformace má kořeny v středověké mystice. Nezapomínáme někdy při budování a udržování naší ctihodné evangelické českobratrské tradice, že jsme především křesťany?
Od: Anonym: renka kubalkova <> ( 213.168.183.--- )
Kdy: 03. 04. 2010 23:17
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Požehnané Velikonoce a hezký večer. Jsem sestrou a členkou staršovstva ČCE v Bošíně. Faráře Tomáše Drobíka si velmi vážím , za tu dobu co ho znám mě mockrát přesvědčil,že je mužem na svém místě. Trvá to již půl roku,co je na schůzích staršovstva ponižován. Omýlají se stále dokola věci,které už nelze vrátit. Myšlenka vybudovat dětské hřiště a potažmo omladit sbor se zprvu nesetkala s žádným odporem. Vyzkoušet svíci na Velikonoční svátky si staršovstvo odsouhlasilo. Taktéž se odsouhlasil pronájem fary,abychom vyšli z finanční krize a získanými penězi naopak mohli podporovat duchovní činnost sboru. Na schůzi staršovstva před výročním shromážděním se farář Drobík zpozdil pár minutami,volal na můj mobil(bohužel jsem měla tichý režim). Bratr kurátor z časové tísně odjel a když mu farář vzápjetí telefonoval,měl vypnutý telefon.Já spor v Bošíně vnímám JEN jako neschopnost komunikace mezi farářem a kurátorem. Z toho se vyvíjí vše ostatní. Moje babička byla evangelička,děda katolík.O církvi se u nás nemluvilo. Uvěřila jsem až sama ve 33-ti letech,kdy mě najednou se synem křtilv Bošíně farář Hurt.Nikdy jsem neposuzovala ani neodsuzovala kázání žádného faráře.Do kostela chodím s láskou v srdci a čístou myslí.Bohoslužby faráře Drobíka se mi líbí,stejně tak mým přátelům. ……..jakož i my odpouštíme našim viníkům???
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 04. 04. 2010 19:53
Předmět: Takové věci na Evangnet nepatří!

Milí bošínští,
děláte velkou chybu, když Vaše sborové spory řešíte na fóru Evangnetu. Z mnoha důvodů to sem nepatří, např. už jen proto, že veřejná prezentace problému povede téměř jistě k prohloubení "zákopů" na obou stranách. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že br. Procházka udělal velkou chybu, když zde téma otevřel. I br. Drobík se mohl udržet a zde nereagovat.
Je to nakonec selhání Vás všech, že se v tak malém hloučku nedokážete domluvit, dát své dary a schopnosti dohromady, a soustředit se na na společnou službu ve sboru i ve společnosti.
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 05. 04. 2010 13:44
Předmět: luteráni, reformovaní nebo čeští bratří?

Dovolil bych si nezasahovat do "bošínské kauzy", ale rád bych zopakoval svůj názor ze začátku této Evang-netové diskuze:
"Pokud vím, tak ČCE vznikla sjednocením luterské a reformované části českého protestantství. Neměly by se tedy v českém evangelictví konečně ujasnit meze, kde začíná a končí luterská a kde reformovaná část církve? Není to dnes tak trochu schizofrenní situace?"
Rád bych se znovu zeptal:
Jsou českobratrští evangelíci svým myšlením spíše luteráni, reformovaní (čili kalvinisté) nebo čeští bratří? A pokud jsou skutečně unionovaní - čili "jednotni v Kristu, avšak v mnohosti Jeho obdarování" - je žádoucí, aby se luteránsky orientovaní faráři (z titulu své služebnosti pastora v evangelickém sboru) pokoušeli "předělávat" ortodoxní kalvinisty? A naopak?
A jak by k tomu třeba přišli ochranovští, kdyby se tohle začalo dít u nich ve sborech? Není lépe respektovat tradici sboru?
Na velký pátek jsem si ve sboru koupil Evangelický týdeník 8/2010 a tam mě na tohle téma zaujal článek "Pryč od toho špatného" od Otto Miklíka. Pokud ho čtu v kontextu "bošínské kauzy", tak asi o hodně věcech z historie církve vypovídá…
Od: Anonym: pepa93.99.51.--- )
Kdy: 05. 04. 2010 15:17
Předmět: Re: luteráni, reformovaní nebo čeští bratří?

Rozlišit, kde začíná a končí v ČCE luterská a kde reformovaná část církve je velice jednoduché, luterská tradice v církvi nikde nezačíná a nikde nekončí, neboť prakticky chybí a jde fakticky jen o záležitost jedinců, po vytvoření ČCE byly za 1. republiky byly luterské sbory (asi pětina věřících v církvi) přeměněna v duchu ekumenické teologie, tj. přetvořeni k obrazu většiny a to postihlo nejenom ta místa, kde se snové sbory vytvářely z osob patřících k oběma konfesím (Černilov, Velká Lhota u Dačic) ale i dříve čistě luterské sbory, jakousi luterskou fasádu si ponechalo jen pár sborů na luterském Těšínsku (Frýdek, Těšín, už ne Orlová, vzniklá z přestupového hnutí), kde se ale většina luteránů smrtícímu objetí ČCE vyhnula no a pak Vsetín, kde hned vedle sebe existují 2 relativně silné sbory, leč je to jen fasáda, povědomí o nějakém luterství je i v těchto sborech, které by na prstech spočetl, dost chabé
čeští evangelíci navazují především na tradici pobělohorských evangelíků, kteří z nezbytí byli v hluboké ilegalitě nuceni k tomu nejprostšímu liturgickému životu a po tolerančním patentu až na výjimky těch, kteří dali na blízké evangelíky ze Slovenska či Slezska, tak zvolili stejně holistickou reformovanou církev, tak jak byli zvyklí v dobách ilegality, v 2. pol. 19. st. a později se převaha reformovaných ještě zvětšila přestupy nových věřících, kteří kromě odporu ke katolicismu ještě dávali najevo opozici k německému většinově luterskému evangelictví (Němci u nás měli školu ze Saska a ze Slezska)
jen pro ilustraci, v Rakousku je též sjednocená církev, za starého Rakouska tam existoval jen jeden seniorát s několika sbory HV a celá řada AV sborů v několika seniorátech, dnes ve sjednocené církvi existuje 202 AV sborů v 7 superintendaturách a 9 sborů HV v jediné superintendatuře, tj. vše při starém, žádné překabátění a přitom v Rakousku měli luteráni vždy mnohem větší převahu než u nás reformovaní
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 05. 04. 2010 17:15
Předmět: Re: luteráni, reformovaní nebo čeští bratří?

Jsem velmi vděčný br. Dvořákovi i "pepovi" za jejich příspěvky. Mohu říci, že jsou mi jakousi vzpruhou, abych to s poznáváním českobratrského evangelictví "v souvislostech" nevzdával. Díky! :)
Od: Uživatel Evangnetu Petr Tomášek <>
Kdy: 06. 04. 2010 23:02
Předmět: Re: luteráni, reformovaní nebo čeští bratří?

David daggie Geisler napsal(a):
 Rád bych se znovu zeptal:    Jsou českobratrští evangelíci svým myšlením spíše luteráni, reformovaní  (čili kalvinisté) nebo čeští bratří?
Já myslím, že situace je poněkud pestřejší; je sice pravda, že máme dost helvétských sborů, ale docela slušná řádka sborů vznikla až po r. 1918 a tam se mísí vliv obou konfesí s dalšími vlivy (liberalismus, probuzenectví atd., barthiánství, posléze „civilní interpretace“, atd.).
Jen pro představu - jako vizualizaci - jsem narychlo „spíchnul“ tuto mapku. I když je ji třeba brát kapku s rezervou (vypovídá jen o tom, z jaké konfese, resp. v jaké době určitý sbor vznikl, nikoliv jaký je nyní; a jelikož to využívá databáze schematismu zde na Evangnetu, nejsou zčásti v úvahu započítány již zaniklé sbory a vůbec je to celé notně zjednodušené…), hezky to ukazuje, že v některých regionech - mimo tradiční evangelické bašty, tj. vysočinu, polabí a valašsko - převažují sbory vzniknuvší až po válce. Viz třeba moravskoslezský, či západočeský, nebo ústecký seniorát.
 A pokud jsou skutečně unionovaní - čili "jednotni v Kristu, avšak v  mnohosti Jeho obdarování" - je žádoucí, aby se luteránsky orientovaní  faráři (z titulu své služebnosti pastora v evangelickém sboru) pokoušeli  "předělávat" ortodoxní kalvinisty? A naopak?
Vnucovat cokoliv komukoliv je jistě přinejmenším kontraproduktivní, ovšem podobně kontraproduktivní mi přijde u kalvínských sborů se „zabejčit“ v tom „jak se to dělalo vždycky“ a nedat šanci posunout se někam dál - bez ohledu na úzkoprsý konfesionalismus. Obojí mi přijde škoda a hlavně jako kudla do zad sboru, který to někdy už nemusí „rozdejchat“…
 Na velký pátek jsem si ve sboru koupil Evangelický týdeník 8/2010 a tam mě  na tohle téma zaujal článek "Pryč od toho špatného" od Otto  Miklíka. Pokud ho čtu v kontextu "bošínské kauzy", tak asi o hodně  věcech z historie církve vypovídá…    http://www.evangelickytydenik.cz/archiv.html
Mno, nevím, přiznám se, že jsem úplně nepochopil, co chtěl Otík tím článkem říct. Že ti bídní helvéti můžou za jeho deprese? Jistě na článku bude špetka pravdy, ale zrovna za bernou minci toho, jak vypadají vztahy reformovaným a lutheránu v ČCE bych to zrovna nepovažoval…
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 05. 04. 2010 19:34
Předmět: Re: Liturgie

Dovolím si komentovat 2 věci z příspěvku br. Dvořáka:
- "slovo, základní stavební kámen sdělování" - AMEN! AMEN! …křičím až téměř charismaticky :) :) …miluji, když mi chce Hospodin něco sdělovat a také, když mi chtějí sdělovat něco lidé (manželka, děti, s.farářka, přátelé v Kristu, klienti, kolegové etc.)… Proto prosím: SDĚLUJME SI ČASTO NĚCO V CÍRKVI! DEJME SLOVU ŠANCI! :) :)
- "…polemizovat s těmi, kdo se ošklíbají nad běžnou kalvínskou bohoslužbou v naší církvi, že je to taková přednáška a podsouvají tomu automaticky nudu…" ACH! Jak já miluji "běžnou kalvínskou bohoslužbu"! Alespoň tu na Moravě - tedy tu "venkovskou"… :) :) Ale …ale také se těším na tu bratrskou, ochranovskou. :) :)
Od: Anonym: Martin Procházka <> ( 88.103.26.--- )
Kdy: 06. 04. 2010 09:58
Předmět: Bošín a COENA

Vážené setry a bratři,
moc si vážím příspěvků Vás všech, ať již jsou jakéhokoliv rázu. Jsem rád, že v našem společenství existuje názorová pluralita. Vážím si toho, že přes určitou odlišnost dovedete být přáteli a účastni společenství jednoho stolu. Také si myslím, že SLOVO je to významné „Proto prosím: SDĚLUJME SI ČASTO NĚCO V CÍRKVI! DEJME SLOVU ŠANCI!“. Farář, jako duchovní pastýř, jako manager sboru by měl uměl umět především naslouchat, být empatický, umět s lidmi v klidu rozmlouvat, diskutovat i o věcech, na které má svůj, jiný a radikální, názor.
Někteří si zde myslíte, že nebylo vhodné toto téma otevírat, že nebylo vhodné na toto téma reagovat, že by bylo lepší strčit hlavu do písku a tvářit se, že je snad vše v pořádku. Já si to nemyslím a porto jsem po jsem se po dlouhém zvažování k tomuto kroku odhodlal. Jsem rád, že někteří pochopili, že nejde o to někoho očernit, ale že to je volání o pomoc…
Bratr Dvořák popsal zajímavý příběh, proč jen je tak podobný tomu bošínskému? „Vyprávěl mi jeden reformovaný farář z Bernu, jak k nim přišel nový mladý farář, napřed označil vše co a jak tam dělají za blbost, začal zavádět bohoslužebné inovace, po roce přijal místo na jiném sboru a zanechal dosavadní působiště úplně rozkotané: co fungovalo zrušil, co zaváděl, nedotáhl do konce a nikdo se nevyznal v tom, co tím vlastně chtěl říct. Přijde-li farář na nový sbor, měl by se napřed s jeho životem důkladně, alespoň roční spoluúčastí na dosavadním způsobu fungování, seznámit, než se pustí do nějakého inovování.“
Plně se ztotožňuji také s následujícími řádky… „Pokud je na sboru něco zavedeného, měl by nově přišedší kazatel pořádně promyslet, má-li význam s tím hýbat. Že je někdo fanda do liturgie, nestačí a nevím, proč bratr Drobík se svými sklony přijal místo na tradičním kalvínském sboru? Naopak v ochranovských sborech liturgie funguje a i zde si myslím, že když tam někdo přijde jako farář(ka), neměl by jim kalvínskou strohost vnucovat. Leta společného soužití, ale také zápasů proti nepřízni okolí, mnoho rozdílů srovnalo. Dnes už skutečně nejsme ani lutherskou ani kalvínskou církví, ani jednotou Českých bratří. Jsme prostě českobratrskými evangelíky, k nimž mimo jiné a až na nějakém posledním místě patří i pluralita v bohoslužebných formách. Proto jsme myslím i schopni přijmout ochranovské do svého prostředí bez nějakých větších úprav, jen že si museli vytvořit staršovstva atd. A jak mi teď manželka říká - vždy a za všech okolností máme být především církví Kristovou, ať už jako lutheráni, kalvinisté, či cokoliv jiného. A tím by měl být každý konfesionalismus relativizován.“
K příspěvku sestry Kubálkové: Milá sestro, jsem rád za Váš příspěvek, nechci se ovšem vyjadřovat k obsahu, protože sama jistě víte jaká je pravda… Vážím si toho, že Vás a Vaše přátelé farář Tomáš Drobík tak oslovil „Do kostela chodím s láskou v srdci a čístou myslí.Bohoslužby faráře Drobíka se mi líbí,stejně tak mým přátelům.“ a budu stejně tak moc rád, když kostel v Bošíně budete společně s přáteli a Vaším synem, především, naplňovat každou neděli. Protože pokud při bohoslužbě v kostele nepláčou děti, tak sbor umírá… Nejsem si ovšem jist realitou. Dle slov bratra Jana Kirschnera se bohoslužby v neděli před nedělí Květnou zúčastnili pouze tři lidé, suma sbírky z této neděle, dle výročního sborového shromáždění, byla 50,- CZK. Nevím, kolik sborů znáte, kolika bohoslužeb jste se účastnila, ale pokud nebudete některou neděli chtít trávit v Bošíně a bude chtít vyzkoušet alternativu, tak jistě můžete pro srovnání vyzkoušet okolní sbory… mohu doporučit Poděbrady (velice podobné původním bohoslužbám v Bošíně), Libice nad Cidlinou (mají právě nového faráře, který rovněž pracuje na poloviční úvazek a prozatím dojíždí z Prahy), Velenice (administrovaný sbor bratrem farářem Dvořáčkem z Poděbrad), Nymburk a jistě mnoho dalších alternativ.
K příspěvku sestry Mikulaštíkové: Milá sestro, my v Bošíně máme jiné priority než elektrifikované varhany nebo pískoviště za desítky tisíc před farní budovou. Potřebujeme opravit oplechování kostelní věže, střešních tašek na chrámové lodi včetně porušeného trámoví. Dále pak potřebujeme opravit fasádu kostela, která již ohrožuje lidi v blízkosti. To samé potřebujeme provést na farní budově, kde se z prostředků sboru a JJ nákladně pouze opravil/zrekonstruoval/postavil nový byt/interiér. Dále bychom pokračovali na hospodářských budovách. Je toho poměrně hodně… Věřte, že bratr farář Drobík nedělá pro sbor nic zadarmo… když sbor neměl na úhradu jeho potřeb (internet, telefon, příspěvek na služby…) odmontoval a dovezl si z fary elektrický kotel v ceně cca 30tis, který prokazatelně zaplatil sbor v Bošíně, jako zápočet svých neuhrazených pohledávek po sboru.
Na závěr bych rád uvedl: ano, jsem vnuk dlouholetého faráře v Bošíně Vlastimila Plcha nejstaršího (jak uvedl bratr farář T. Drobík), dále pak jsem také vnukem dlouholetého faráře Václava Procházky z Javorníka nad Veličkou http://javornik-nad-velickou.evangnet.cz a pravnukem dlouholetého faráře a také seniora Pavla Nešpora v Nosislavi. Nepovažoval jsem tuto informaci za podstatnou, ale pro bratra faráře T. Drobíka asi je, proto ji tedy uvádím.
Martin Procházka, člen sboru v Bošíně
Od: Kazatel ČCE Tomáš Drobík <>
Kdy: 06. 04. 2010 23:31
Předmět: Re: Bošín a COENA

Vážený pane Procházko, vůbec nechápu, z jakého titulu hovoříte za farní sbor v Bošíně slovy "my v Bošíně". Vaše účast na sborovém shromáždění byla Vaší první účastí na čemkoli po 16 (sic!) měsících, tedy poprvé od instalační bohoslužby. Za tu dobu o tom, jak se slaví bohoslužby, co se řeší nebo schválilo, můžete vědět jen z 3.ruky, z doslechu. Ničeho jiného, co je výše vyjmenováno ve zprávě o životě sboru, jste se neúčastnil. Dovolte, abych opravil nepravdy, které píšete: pískoviště stálo 4,5 tis.Kč, které na tento účel věnovali účastníci koncertu skupiny Geshem. Elektrický kotel byl z rozhodnutí staršovstva naúčtován faráři, který jej zaplatil a pak si jej i odvezl. Farní sbor nemá do budoucna z čeho hradit náklady spojené s prací faráře. Tyto platby jsou definovány v povolací listině (tu schválila Synodní rada) a od mého nástupu byly staršovstvem poníženy nebo je z vlastního rozhodnutí farnímu sboru neúčtuji v domluvené výši. Bohoslužby v Bošíně soužím dle formuláře "A", tedy: pozdrav, uvítání, introitus, píseň, modlitba, čtení, píseň, čtení, kázání, píseň, ohlášky, přímluvná modlitba, píseň, požehnání. Nejsou žádná responzoria, účastníci bohoslužeb neříkají ani "amen", svíce se neužívají, kyrie se nezpívá, čte se jednou měsíčně z Kralické bible. Ubrusy na Stole Páně jsou ve výbavě farního sboru (jen fialový a červený zhořel před delší dobou rukama lupičů, kteří se vloupali do kostela a udělali si tam z nich ohníček) a tak se užívají. Po čtení z Písma užívám slov "slyšeli jste Slovo Boží" nebo "slova živého Boha" - co jiného přečtené oddíly z Písma jsou, že? Užíváte věty: "sám víte, jak to je…". Vím. Je to tak, jak píši. A farářem jsem v Bošíně nadále i proto, že v Bošíně žijí i jiní lidé, než syn a dcera bývalého faráře (tedy Váš strýc a Vaše matka). Po roce a půl mám pocit, že pro některé lidi ještě mohu něco udělat. A většina z těchto lidí asi ani nemá internet a webových rozprav se neúčastní. A na sborovém shromáždění nic neříkali. Zeptejme se jich, proč. Pane Procházko, jsem rád, že aspoň zde jste vstoupil do jakž takž zdvořilé diskuze. Zatím od Vás staršovstvo dostávalo jen velmi hrubé e-maily. Prosím Vás, abyste svůj úvodní dopis tohoto fóra již na sborové nástěnky nevyvěšoval. A nebo tam vyvěšte i celou tuto diskuzi, ať si návštěvníci sborového areálu mohou sami udělat svůj názor. A prosím, sundejte ty připínáky, mně to nejde, asi jste to zatloukal kladivem. A pokud to tam vyvěsíte znovu, tak jen čtyřmi připínáky, abych s tím neměl tolik práce. A pokud byste někdy našel čas a měl chuť, přijďte na biblickou do Jizbic nebo nově do Černé hory. Můžeme si o věcech v klidu promluvit. Zdravím T.S.Drobík
Od: Anonym: Martin Procházka <> ( 88.103.26.--- )
Kdy: 07. 04. 2010 07:44
Předmět: Re: Bošín a COENA

Reakce na Váš příspěvek bratře faráři…, informace mam z první ruky (ne z 3.) a to od presbyterů Jiřího Procházky (mého taťky), kurátora Vlastimila Plcha ml. (mého strýce), Josefa Plačka a dříve, než byl vyhnán ze staršovstva a ze sboru vůbec, bratra doktora Vostrovského.
Co se týče koncertů a Vaší soukromé aktivity, kterou v kostele provozujete, s tím, že veškeré výnosy jsou Vaše, jelikož jste získal sponzory, a můžete je tedy z tohoto titulu použít na co budete chtít nebudu komentovat… Finanční neprůhlednost je Vám ostatně bratrem kurátorem vyčítána. Suplování činnosti kulturních středisek je jistě úctyhodnou činností, ovšem neměl by duchovní pastýř dělat trochu něco jiného…? Účast tří lidí na bohoslužbách je toho jistě důkazem, že? Ano, na bohoslužbách v Bošíně pod Vaším vedením jsem byl naposledy při Vaší instalaci. Nevhodné divadlo, které jste tam se svými „soukmenovci“ předvedl mě donutilo předčasně opustit kostel.
Dovolím si otázku, kdy jste byl na poslední pastoraci u rodičů v Křinci nebo u mě v Poděbradech?
Rád bych také věděl proč nejsou tradiční biblické hodiny v Mečíři nebo proč nejsou bohoslužby v našich kazatelských stanicích jako je např. Libáň (Vzpomínám si, jak jsem tam svého dědu (bývalého faráře v Bošíně) vozil a účast byla rozhodně vyšší než máte při běžné neděli teď Vy v Bošíně.). Kolik dětí jste získal do náboženství v křinecké škole a co nedělní škola?
Proč Vás lidé nechtějí na pohřby, křty nebo svatby?
Když jste u té pravdy, tak prosím uveďte pravý důvod Vašeho odchodu z nově zrekonstruované fary v Bošíně, kterou pro Vás sbor upravil dle Vašich požadavků.
Na farní nástěnku budu i nadále vyvěšovat informace, které uznám za vhodné, stejně tak jako neodstraňuji já Vaše, neodstraňujte prosím Vy ty mé. Nástěnky jsou dosti velké pro všechny. Mimochodem nástěnky vyrobil na vlastní náklady bratr Plaček, ptal jste se jeho, zda mu něco vadí? Myslím, že určitě ne ;-) Zeptejte se, prosím. Naposledy mu vadily pouze Vaše svaté obrázky.
Martin Procházka, člen sboru v Bošíně
Od: Správci Evangnetu (Hugo Svec) <>
Kdy: 07. 04. 2010 09:26
Předmět: Re: Bošín a COENA

Mily bratre Prochazko,
jakkoli rozumim tomu, ze situace ve Vasem sboru Vas tizi a dokonce mozna i boli, kazdym svym dalsim prispevkem mne presvedcujete vice a vice, ze forma kterou jste zvolil je velmi nestastna.
to co zde predvadite jiz neni pokus o diskusi, o zlepseni komunikace, ale jedna se o novodobou formu pranyre. a tim jiste svym zamerum nepomuzete.
v nasem sboru jsme prozili podobnou tragedii, kdy doslo k roztrzce mezi bratrem fararem a velikou casti starsovstva a dnes po letech mohu rici, ze nejvice mne tizi vzpominka na chvile, kdy uz se mi nechtelo dale diskutovat, dale se snazit nachazet cestu kupredu - tyto okamziky vnimam jako selhani krestanovo. ani ve Vasich prispevcich nevidim snahu o dalsi diskusi.
neverim, ze by br. drobik udelal vsechno spatne, musi se najit neco dobreho, na cem by se dala postavit diskuse na tema "jak z toho ven". ale tato diskuse by mela probehnout ve Vasem sboru, mozna za pomoci senioratniho vyboru nebo pastyrske rady, nikoli na internetu. nikdy se do psaneho projevu nevejde tolik, co do hovoru u jednoho stolu a salku dobreho caje.
s pranim Boziho pozehnani hugo svec
Od: Kazatel ČCE Tomáš Drobík <>
Kdy: 07. 04. 2010 22:06
Předmět: Re: Bošín a COENA

Pane Procházko,
farní sbor v Bošíně konal v minulém roce aktivity ve snaze zviditelnit se ve svém okolí a pozvat lidi. Financování je průhledné, dobrovolné sbírky slouží k podpoře těchto aktivit a jdou do rozpočtu farního sboru.
Prioritu pastoračních návštěv řídím dle a)věku, b)účasti na životě sboru (ať již finanční nebo účastí). Zatím jste prostě nebyli v pořadí, protože ve sboru jsou i starší a i ti, kteří se na životě sboru více podílejí.
Z fary jsem se odstěhoval, protože náklady života v ní byly pro naši rodinu vysoké (a protože by již v listopadu v povolací listině domluvený příspěvěk sboru faráři ve výši 1/2 otopu a části elektřiny nebyl z čeho platit a vše bychom platili sami).
Biblické se v Mečíři nekonají dle domluvy s místními třemi osmdesátiletými členy sboru, kteří to již nechtějí. Zbylí již umřeli. Biblické se konají v Jizbicích a nově v Černé hoře. Jde o biblické pro rodiče, děti (prarodiče).
Výuka náboženství se připravuje. Osobně od toho moc neočekávám, rozhodně ne pro život farního sboru. Obecně se od tohoto modelu dnes ustupuje.
Svatby a pohřby konám. Pokud myslíte pohřeb pana Dudka, zde cituji z e-mailu faráře Hurta(bývalého administrátora): "Milý Tomáši,ještě jednou se omlouvám, že jsem vzal pohřeb, který jsi měl dělat ty. Pozůstalí se nejprve dohodli na pohřební službě a já jsem už neměl možnost mnoho ovlivnit. Asi to bylo dáná také tím, že jeden syn (Vladimír) bydlí v Mladé Boleslavi a druhý (Drahoslav) v Pískové Lhotě. Rozloučení s br. Vladimírem Dudkem (85 let, kovář) z Žerčic 12, se konalo v pátek 12.února ve 12.45 hod. v obřadní síni na Novém hřbitově v Mladé Boleslavi."
Na sborovou nástěnku nebudete vyvěšovat své texty. Je to oficiální "médium" pro veřejnost a patří tam věci, na kterých jsme se se staršovstvem domluvili. (A těmi "svatými" obrázky byla pohlednice dítěte s velikonoční svící, která doplňovala text o obsahu a smyslu velikonočních svátků.)
Tomáš Drobík, farář v Bošíně
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.eurotel.cz )
Kdy: 08. 04. 2010 01:13
Předmět: Re: Bošín a COENA

Vážený pane Procházko, chtěl jsem na základě výzev některých bratří i jejich pokusu přesunout Váš spor do poněkud obecnější roviny a reagovat smířlivě a věcně i poděkovat Vám, že jste ke konci minulého týdne v této diskuzi konkrétně specifikoval své výhrady vůči - z vašeho pohledu - liturgickým novotám br. faráře Tomáše Drobíka. Vzhledem k tomu, jak jste reagoval v posledních dnech, dovolím si opět být poněkud osobní. Pokusím se však o to, z nadhledu, racionálně s odkazem na církevní řády, jako člověk, který Vás osobně nezná a Váš sbor znám jen ze svých několika návštěv souvisejícím s projektem rekonstrukce farního bytu.
Podle mého názoru na Evangnet patří i konkrétní problémy jednotlivých sborů, které doplňují obecná témata o krizi a vizi v církvi. Církev není domem ze skla, tvoří ji chybující a hříšní lidé. Někdy diskuze na internetu mohou (ale samozřejmě i nemusí) téma uchopit poněkud z nadhledu a psaný projev může dát i prostor slabším lidem, kteří se z různých důvodů nedokážou postavit různým křiklounům na sborových shromážděních a jednání staršovstev. Je to ale jen forma doplňující (často virtuální realita) a někdy i smutná, když si již účastnící nedovedou věci vyříkat osobně při čaji. Taková osobní témata mají ale otevírat lidé, kteří ve sborech skutečně žijí. Vy ale již v Bošíně nebydlíte a sborových shromáždění se více jak rok neúčastníte, proto byste se neměl podepisovat jako člen sboru a zejména, dle církevních řádů, neměl mít hlasovací právo ani právo cokoliv vyvěšovat na oficiální nástěnku sboru.
Píšete, že na faráře sboru byla podaná stížnost na pastýřskou radu. První co by měla pastýřská rada udělat, tak vyzvat vašeho otce a strýce (br. kurátora), aby jeden z nich odstoupil ze staršovstva na základě příbuzenské překážky. Zdůrazňuji ale, že vašeho otce ani strýce kurátora osobně neznám, věřím, že je to dobří lidé, ale jen konstatuji fakta. Není-li udělena výjimka, nesmí být blízcí příbuzní členy staršovstva. To vše bez ohledu na to, zda Tomáš Drobík zůstane na sboru farářem či ne.
Pane Procházko, ve sboru to již nikdy nebude úplně stejné, jako když zde působil Váš dědeček. Nový farář má právo si zvolit styl své práce, samozřejmě jako pastýř s ohledem na sbor a slabost jeho členů. Farář je ale také teolog a tak se nedomnívám, že každou drobnost, při vedení bohoslužby mu musí odsouhlasit staršovstvo. Vámi udané příklady také považuji za pouze služebné, pastoračně názorné - pro lepší pochopení zvěsti evangelia, nikoliv za nějakou zásadní proměnu bošínské liturgie. Mnohé z toho, jsou také osobní věci faráře, důrazy jeho zbožnosti, které nemá právo mu kdokoliv vytýkat, žijeme li v pluralitní a ekumenické sjednocené církví (nošení kolárku, úklon před stolem Páně), jiné zase snahou o větší zapojení členů sboru do bohoslužby, což je dle mého jedním z důrazů reformace, aby byla bohoslužba méně klerikální a záležitostí všech jeho členů), další zase zdůrazněním důležitosti Božího slova.
Vytýkáte také Tomáši Drobíkovi, že se ze sboru odstěhoval. Mě jako autora úpravy bytu to také mrzí. Pomohl jste mu ale, jako člověk, který ve sboru vyrostl se s novým a pro něho cizím prostředím nějak sblížit? Posláním církve také není mít na faře faráře. Na vaši krásné nástěnce, je napsáno, kdy je farář ve sboru přítomen. Každý ho může v tu dobu zastihnout, nebo se s ním domluvit po telefonu. Proto znovu opakuji, že když bydlí farář na půl cesty mezi svými úvazky (v Nymburce) není na tom nic špatného. Možná jsou mnozí z Vás zklamání, že rodina faráře zde nebydlí, zvláště když jste do opravy bytu tolik investovali. Realita je ale jiná a Vám zbyla hřivna, kterou byste měli nějak využít, když ne k trvalému pronájmu, tak rekreačně na léto. Třeba do sboru přivedete i několik rodin s dětmi, které v létě posílí Vaše bohoslužby.
Píšete také, co vše Tomáš nedělá, ale opět zapomínáte, že život církve nespasí jen jeden farář, navíc zaměstnán jen na poloviční úvazek.
Chápu i Vaše starosti s budovami, které sbor vlastní, ale jak jste sám podotkl, nejdůležitější jsou lidé. Proto nepovažuji investice do nápadů, zařízení a do projektů, které do sboru mohou přivést nové lidi (navíc často lze na takové projekty, získat i různé granty) za marnění prostředků. Samozřejmě je potřeba i opravit střechu či fasádu i na to byste koneckonců mohli získat také nějakou dotaci, která ale určitě nepokryje celou investici a vyžádá se i dost práce na přípravu.
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.eurotel.cz )
Kdy: 08. 04. 2010 10:21
Předmět: Nové překlady bible

Pane Procházko, tuto sobotu od 10 h se koná u Vás v Poděbradech setkání o nových překladech bible. Psal jste také že Tomáš přestal používat Kralickou bibli. On doplnil, že se používá 1x měsíčně.
Pan Roskovec by Vám o nových překladech bible mohl řící mnoho zajímavého. Náše církev měla již od 60tých let velký podíl na překladu Ekumenickém (tzv. ČEP). Někteří ale považují již i tento překlad za zastaralý a v loňském roce se objevilo hned několik nových překladu - nejznámější asi Bible 21 - pro nové století, nebo katolíci mají svoji Jeruzalémskou bibli. Naše církev vydala paralerní tisk ČEP a BK.
Tak by to mohlo být zajímavé, když to máte za rohem. Tady je odkaz
mějte se dobře a pěkný slunečný den přeji
Od: Anonym: Tradiční evangelík77.93.216.--- )
Kdy: 23. 04. 2010 12:06
Předmět: Re: Bošín a COENA

Sbor opravdu nepotřebuje faráře, který zavádí novoty, zcela proti vůli všech členů i starších sboru. Navíc jde o věci odporující reformační tradici. F. Drobíkovi sbor funguje jako finanční zabezpečení a prostor, kde realizuje své představy. Nemá to nic co do činění se službou lidem. F. Drobík píše o přednáškách paní dr. Moré (pravopis si nejsem jist). Místo kázání evangelia a reformačního učení se dělají přednášky multi-kulti, tzn. multikulturalismu. Multikulturní může snad být společnost, ve smyslu tolerance. Ale reformovační sbor má mít kulturu křesťanskou, reformační, evangelickou. Pokud tyto věci vytěsní evangelium, tak muslimové mezi sebou na oplátku nebudou mít přednášky o křesťanské víře, a obejdou se bez nich i homosexuálové. V rámci multi-kulti se přestane hlásat evangelium, zbyde nanejvýš liturgie - pálení svíček, uctívání obrazů a další modlářství (z katolictví či pravoslaví, ovšem věci, kde se tyto církve drží evangelia, jako vztah k homosexualitě, to se ovšem nepřejme), budou tu přednášky o islámu, budhismu, hinduistické a taoistické meditace (skvělým případem mutli-kulti, tj. propagace pohanských náboženství je páter Halík). Tolerance na občanské rovině nesmí znamenat, že v kostele se bude přednášet kdejaká filozofie, staří "Mistři" jako La-Ce (však ho jednou citoval v kázání v Kobylisích), budhisté, mohamedání, homosexuální ideologové - jen ta reformační a vůbec křesťanská tradice nebude smět být. Z té jen ty svíčky, obrazy, bezduché opakování formulek, jak na katolické mši. Ale jádrem reformační bohoslužby není opakování naučených vět, pálení kadidla či svící či magické pojetí Večeře Páně ("mše), ale kázání Božího slova. S tím p. Drobík ovšem nemá nic společného, vše jiné, jen ne toto.
Od: Uživatel Evangnetu Jiří Šamšula <>
Kdy: 23. 04. 2010 18:23
Předmět: Re: Bošín a COENA

Doufám, že tradiční evangelictví nespočívá také v tom, že člověk má problémy komunikovat a nedokáže se třeba podepsat pod své slovo - oháněje se mluvou o Slově Božím . Potom by reflexe krize v ČCE také mohla přispět k reflexi a třeba i proměně takového "tradicionalismu"…
Od: Anonym: Tradiční evangelík77.93.216.--- )
Kdy: 23. 04. 2010 21:54
Předmět: Re: Bošín a COENA

Podívejte, tohle je internet a může sem každý napsat, co chce. Podpis z internetu nemá sebemenší hodnotu, leda podpis elektronický. Já myslel, že tu jde o určité věcné téma, ke kterému mám vztah. Můj vztah ke sboru, tradici, považuji za důležitější než uvádění svého jména na internetu. Za svými názory si stojím a podepsat je umím, podepsal jsem řadu petic, kde jsem kromě jména uváděl i osobní údaje, např. trvalou adresu. Bez ní jméno nic neříká. Vy peskujete, ale nereagujete na jediný bod, který jsem psal. Tj. já jsem špatný, co píšu je špatné, a veškerý argument je v tom, že to není podepsané. Ano, na internetu nemám potřebu své jméno zveřejňovat, podepisuji se jinde, ani ve sboru nemluvím jako anonym. Panu Drobíkovi své námitky říkala řada členů sboru. Někdo namítal, proč se to řeší veřejně? Proč ne. Ať vědí o Drobíkovi i další sbory, než tam půjde, na co se mají připravit. Třeba právě takový typ faráře hledají. Nebo šlo o to, zamést pod koberec a ať to ostatní nevědí? Farář jako politik je do určité míry veřejná osoba. Musí počítat s tím, že v dnešní době se bude probírat i na internetu, když ve sboru komunikace nefunguje a nemá o ni evidentně zájem. A v Kobylisích p. Drobík narážel na zcela konkrétní lidi.
Od: Uživatel Evangnetu Jiří Šamšula <>
Kdy: 23. 04. 2010 23:19
Předmět: Re: Bošín a COENA

Vážený bratře, jistě, můžete si sem psát co chcete, nejsou-li to nepravdivé a urážlivé příspěvky. A je fakt, že anonymita příspěvků je v netiketě (internetové etiketě) různě posuzována, nemusí to být hned projev nezdvořilosti.
Myslím si však, že kdybyste jméno uvedl a neskrýval se, přispělo by právě to k věcnější a radostnější debatě nejen o problému vašeho sboru (který se mě zdánlivě osobně vůbec netýká), ale i osvěžilo by to vposledu leckdy nevěcnou atmosféru na tomto fóru a konečně v celé ČCE (jímž jsem členem). Nakonec tato debata nemá ambici vyjadřovat se pouze k problému jednoho sboru, ale prý to má ukazovat i něco obecnějšího v ČCE. Což myslím, že ukazuje, právě o úrovni komunikace mnohých vní. (A tím neříkám, že mě osobně na místě, kde stojím, se to netýká, nevím, zda bych na Božím soudu tím, jak a proč často s druhými a o druhých hovořím, obstál…).
Někdo (třeba případný farář, kterého byste chtěl před br. Drobíkem varovat) by přeci na základě anonymu s takto závažným obsahem, který uvádite, mohl získat přesvědčení, že to, co říkáte, jsou buď pouhé pomluvy s cílem druhého očernit, či přehánění. Anonymní dopisy se bohužel v tradici písemnictví s touto dimenzí pojí (a to nemluvím o různých internetových diskusích, které jsou plné anonymů a podle toho to tam také vypadá…)
Buďte zdráv.
Od: Anonym: Tradiční evangelík77.93.216.--- )
Kdy: 24. 04. 2010 13:04
Předmět: Re: Bošín a COENA

Milý bratře, děkuji za Vaši reakci na můj "anonymní" příspěvek. V předchozí diskusi nepomohlo ani uvádění jména. Moje argumenty neplatí, veškerá diskuse se točí kolem anonymity. U příspěvků bratra MP je zas chybou on, protože je vnukem předchozího faráře a ve staršovstvu má otce. Tj. z tématu faráře a jeho způsobů se to převede na to, že kdo přináší námitky je sám nekompetentní. Mně, na rozdíl od toho bratra nejde o zdůraznění tak hlubokých reformačních kořenů (předkové byli evangelíci, ale ne faráři či senioři). Já nechci být předmětem diskuse, ale věci, které zmiňuji.
Myslím, že nezmiňuji pomluvy, ale ověřitelná fakta. F. Drobík někde působil, není potřeba nějaké moje svědectví, lze se zeptat statutárního faráře v Kobylisích a starších, jak vycházel s ním, se staršími. Potíž je, že slušní lidé často mlčí či řeknou jen málo, i když spory byly. Bylo by nutné se zeptat nejen faráře, ale i jeho paní a asi všech členů staršovstva, aby se získal úplnější pohled. Já si vůbec nenárokuji, abych někoho před p. Drobíkem varoval na základě mého svědectví, jsou tu skutečně vhodnější zdroje. Pouze jsem na ně chtěl poukázat.
Podepisovat se umím, víckrát jsem to udělal. V případě internetu své jméno zveřejňuji celkově nerad. Nevidím to jako nutné, nepokládám sebe za zdroj informací, chtěl jsem pouze na hodnověrný zdroj poukázat.
Pan Drobík přináší novoty, z pohledu mnohých nežádoucí. To je ověřitelný fakt, kdo to nechce vidět, tak tady neporadím. Jinak vypadá spor v malém společenství, pokud se připomene i působení jinde, tak hodnotit lze daleko objektivněji.
Skutečné svědectví bych svěřil peru a inkoustu, vlastnoručnímu podpisu a médiem by nebyl internet, ale doporučený dopis. Internet je spíš místem k otevřené diskusi, ani já ho neberu jako směrodatný zdroj. Když mají na tomto fóru lidé nějaké věroučné dotazy, tak vidím jako v pořádku, že dotazující zůstane v anonymitě, kdežto teolog farář se podepíše. Podpis či lépe uvedení jména, tím farář připojí svoji teologickou autoritu. Pro dotaz toto třeba není. Podobně fungují i různé poradny v sekulární oblasti, v oblasti lékařství, psychologie. Dotazující nemusí uvést plné jméno, lékař či psycholog jméno uvádí.
Od: Anonym: Evangelík---.anonymouse.org )
Kdy: 23. 04. 2010 00:35
Předmět: Re: Bošín a COENA

Nejsem člen sboru v Bošíně, i když párkrát jsem tam byl na bohoslužbách, ještě za br. faráře Plcha. Pocházím z evangelického rodu z této oblasti, takže cítím určitý vztah ke sboru. Jsem jinak z Prahy, takže vím i o problémech, které pan Drobík měl v Kobylisích, zejména se statutárním farářem. Odchod z Kobylis nebyl v dobrém. Za faráře Štorka byly zavedeny bohoslužby jak u pravoslavných či katolíků. Návratem nového faráře došlo k návratu k původní, reformační tradici. S tím se p. Drobík nechtěl moc smířit, takže byly konflikty… Docela mě fascinuje poslední odstavec, "Na sborovou nástěnku nebudete vyvěšovat své texty…" Někdo, kdo nemá ke sboru vztah, kdo přišel jako zaměstnanec - přijde a místo služby pro sbor lidem určuje, co bude na sborové nástěnce. Sborová nástěnka tu byla dávno před příchodem p. Drobíka na posta faráře (na půl úvazku, 2x měsíčně …). Na toto nebyl přijat. Byl přijat na věci, které zas tolik neplní. Za faráře Štorka možná ve sboru bylo, že jak řekl farář, tak to bylo - a komu se to nelíbilo, tak odešel (odešlo téměř polovina sboru, další zůstali, ale se skřípěním zubů. Přišli noví lidé, p. Hromada a spolek homosexuálů, který p. Štorek podporoval. Ti však s vírou nemají nic společného, ani s reformační tradicí.) Dle reformační tradice ale sbor neřídí farář, ale staršovstvo. I to spíše sbor zastupuje, jde o volené funkcionáře na určité období. A sbor prostřednictvím staršovstva faráře povolává, sbor jej i může odvolat. Narozdíl od katolické církve, právě členové sboru mají co mluvit do záletostí sboru. Farář, jako jeden z nich, jako člen staršovstva, a jako ten, kdo slouží. F. Drobík nemá pocit sounáležitosti se sborem, má přístup, že běžný zaměstnanec dnes má nasazení větší. Jistě, na půl úvazku - ale členové jsou členy sboru na plný úvazek. Oni nepotřebují faráře, který jim bude určovat, co nesmí, ale který bude plnit duchovní službu. Ne zadávadět nové věci, zcela cizí reformační tradici. Pan Drobík neuznával ani statutárního faráře, ani staršovstvo i vůli sboru v Kobylisích, proto byl odejit. Přitom by vyžadoval poslušnost pro sebe - a sám se nepodřizuje nikomu. Ani "shora", ani vůči členům sboru, tj. "zdola". Běžný zaměstnanec musí respektovat nadřízené, a očekávájí se i dobré vztahy vůči kolegům. Sbor a staršovstvo je spíš jako zaměstnavatel, oni jsou ti, kdo můžou odvolat. A zároveň s nimi by měl mít zdravé lidské vztahy. Farář, co nemá vztah k lidem, jen vyvolává konflikty, nemá na sboru co dělat. Nebo přišel sbor zcela likvidovat? Jakým právem? Navíc, p. Drobík ani nepochází z evangelického rodu, je původně z jiné církve - proč odcházel? Taky konflikty?? Myslím, že by p. Drobík měl rezignovat, a sbor dále neničit. Jsou pastýři, ti pasou, a jsou vlci, falešní pastýři - ti pasou leda sami sebe. P. Drobík se řadí k vlkům. Jak to, že členy sboru neoznačuje jako bratry. Br. Procházka není bratr ale pan? Někdo, kdo má své rodinné kořeny generace zpět k reformaci i místě, kde žije? To není bratr? Pane Drobíku, co na tom sboru ještě děláte? Neumíte se živit jinak, poctivou a potřebnou prací. Nic jiného neumíte, než arogantí jednání a pohřbívání toho, co zbylo? Bůh Vás bude jednou soudit, nebojíte se aspoň Boha, když na lidi ve sboru kašlete?
Od: Uživatel Evangnetu Šárka Grauová <>
Kdy: 24. 04. 2010 15:33
Předmět: Re: Bošín a COENA

Vážení pánové,
oslovuji vás takto, protože vzdor vašim deklaracím nevěřím, že patříte k ČCE. Nevěřím, že patříte k oné ČCE, jejíž farářka Simona Tesařová udělila historicky první požehnání homosexuálnímu páru. K oné ČCE, jejíž synodní rada dlouhodobě monitoruje situaci křesťanů na Kubě. K oné ČCE, jejíž farář Tomáš Trusina ve svém nakladatelství EMAN vydává knížky křesťanky Dany Morée. K oné ČCE, jejiž stávající kurátkorka Lia Valková je kurátorkou sboru v Českém Brodě, kde se dodnes slaví liturgie zavedená farářem Štorkem, který byl mj. členem představenstva Diakonie této církve.
Pánové, urážíte lidi napravo nalevo. Máte nepochybně svobodu dělat to i nadále. Ale nepředstírejte přitom prosím, že jste křesťané, neřkuli evangelíci.
P.S.: Pokud se skutečně domníváte, že se hloubka reformační víry měří počtem a postavením reformačních předků, podejte prosím návrh na synodní radu, nechť neprodleně zruší poradní odbor evangelizační a misijní, protože je to stejně zbytečná práce.
Od: Anonym: Evangelík---.anonymouse.org )
Kdy: 24. 04. 2010 23:06
Předmět: Re: Bošín a COENA

Pominu vaše invektivy. Máte pravdu, paní farářka Tesařová oddala homosexuální pár a v ČCE jsou další lidé, např. podporující multikulturalismus. Určité smutné skutečnosti jsou realitou, stejně jako většinový postoj vedení církve. Není jistě náhodou, že propagátor obřadnictví (sorry, ale liturgie pro mě není nic jiného) zavedl do církve podporu homosexuality. Podpora homosexuálů nemá rozhodně tradici ani v kalvínské reformaci, ani luterské, ani české. Námitka proti potvrzování té nejhorší bezbožnosti do církve, to vás nemusí urážet, pokud teda v Boha vůbec věříte.
Evangelická víra, to jsou pro mě zcela konkrétní věci. Spasení na základě milosti, pouze vírou. A to, že hlavní autoritou ve věcech víry není církev, papež, biskup ani farář, ale Písmo svaté. Pro mě nejsou žádnou věroučnou autoritou lidé, kteří v podstatě jen vytunelovali křesťanství a evangelickou víru. Ukažte mi, jak podporoval homosexuály Luther či Kalvin nebo Zwingli? Nejspíš by je nechali popravit, podobně i John Knox ve Skotsku.
Homosexualita je nejhorší ohavnost a hřích - dle Písem Starého i Nového Zákona. To není záležitost zmíněná jen dvakrát, jak např. text Desatera v SZ. To nebylo ovšem hlavní téma, jen připomenutí určité skutečnosti. Já tvrdím, že tohle obřadnictví, "liturgie", je jen prázdné divadlo, na místo víry a výkladu Písma. A v bošínském sboru nepotřebují jistě pálit svíce, umisťovat v kostele svaté obrázky (na toto lidi můžou do kostela katolického naproti), opakovat naučené formule na formule faráře, ale evangelického faráře, který bude kázat Boží slovo, tj. z Písma a ne nějaké novoty. Arogantnímu stylu se možná f. Drobík naučil od f. Štorka, který takto vyštval cca polovinu sboru z Kobylis. Podobně i "liturgie". Jenže v Bošíně by toto znamenalo rychlou likvidaci sboru, na rozdíl od Kobylis, kde je lidí přece jen více.
Od: Kazatel ČCE Tomáš Drobík <>
Kdy: 26. 04. 2010 20:27
Předmět: Re: Bošín a COENA

Jen konstatuji, že výše uvedený příspěvek z 23.4. 00:35 mně přišel e-mailem z adresy pana Martina Procházky.
Od: Anonym: Evangelík---.anonymouse.org )
Kdy: 26. 04. 2010 21:20
Předmět: Re: Bošín a COENA

Jen podotýkám, že br. M. Procházka není jeho autorem.
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 26. 04. 2010 20:41
Předmět: Re: Bošín a COENA

Jako liberální Jakub Dvořák musel říct na názory Petra Tomáška relativizující Krista, že to už je moc i na něj, tak já, který jsem tady za fundamentalistu, musím říct, že tohle je moc zase na mě. Ještěže nemáte tu moc homosexuály pěkně křesťansky popravovat.
Od: Anonym: Evangelík---.anonymouse.org )
Kdy: 26. 04. 2010 21:49
Předmět: Re: Bošín a COENA

Homosexualita jistě není předmětem diskuse, nebo ne tím hlavním. Popravovat tyto lidi nikdo nechce, druhá věc je ale takovýmito spolky nahradit původní členy sboru, kteří odešli. Občanská tolerance vůči této skupině vůbec nemusí znamenat, že se musí hledat biblické a teologické potvrzení pro homosexualitu. Sbor tu je kvůli "zájmům" členů, tj. slyšet výklad Písma, kázání slova, konání modliteb. Sbor tu nemá být od "hájení práv homosexuálů" místo tradiční bohoslužby. A pastorační péče těmto či deviantům v léčebně, to by mělo být vést ty lidi k mravnému životu, ne je podporovat v jejich úchylce, za kterou znal SZ trest smrti.
Podstatou námitky bylo, že něco se nedělá, určitý typ zbožnosti. A místo toho přichází věci jiné, zcela cizí reformační tradici. Prázdné katolické obřadnictví (kropení vodou, křižování, pálení svící, opakování naučených vět a odpovědí tj. "liturgie"), místo biblických pro členy sboru setkávání homosexuálních sdružení. To je divné, člen sboru nesmí dát na nástěnku, ale církev poskytuje zastřešením těmto spolkům. Mně tolik nevadí tyto spolky, pokud jsou mimo církev a na veřejnosti nejsou pochody polonahých či nahých lidí s naznačováním sexuálního styku apod. Ale do církve, aby se toto podporovalo, to nepatří. Podobně do církve nepatří různé multi-kulturalistické přednášky. Kostel není filozofická fakulta. Na vesnici by se dalo čekat spíš výstava králikářů, výstava holubů, přednáška o hnojení pole. Správné věci, ale nepatří do míst, kde se koná bohoslužba. (zčásti se toto týká asi jen předchozího působiště, nepředpokládám, že by se v Bošíně scházelo sdružení Logos)
Shrnutí: sbor a církev nechápu jako soukromý podnik, kde si dělá farář co chce, a prostory kostela využívá pro věci dle svého uvážení, proti vůli sboru a starších. Nemá-li evangelický farář nadřízeného biskupa jak u katolíků, s velmi tuhou kázní, tak tu má sbor a starší, jejich přání, zvl. odpovídají-li Písmu i reformační tradici, respektovat musí. A myslím, že služba faráře je smysluplná jedině v ovzduší vzájemné důvěry. Bez té nefunguje pastorace a asi není k užitku ani kázání, které by jinak bylo správné. Vzájemná nedůvěra, tak tohle nefunguje moc ani ve světském zaměstnání. Ukažte mi, kdo půjde k doktorovi, kterému nedůvěřuje, nebo do poradny psychologa, když tu nebude vztah důvěry.
Od: Anonym: Evangelík---.anonymouse.org )
Kdy: 26. 04. 2010 22:35
Předmět: Re: Bošín a COENA

Napsal jsem více, než jsem měl v plánu, jako reakci na na odpovědi na své příspěvky. Tímto uzavírám diskusi ze své strany, tj. na další reakce odpovídat nebudu. Mým cílem bylo spíš vzbudit v komsi určitou sebereflexi.
Téma se rozvleklo, taky to nebyl účel. První mělo být farář si nemůže dělat co chce, musí něco a někoho respektovat. Témata další jako obřadnictví, zmínka na bývalé působiště a homosexualitu - její podporu v církvi, to byla odvozená témata z toho hlavního. To by byla debata bez konce, cílem nebylo někoho urážet, ale vyjádřit značný nesouhlas, to ano. Resignaci jistě nemám právo požadovat, sbor ovšem ano.
Od: Anonym: Martin Procházka <> ( 88.103.26.--- )
Kdy: 27. 04. 2010 00:46
Předmět: Re: Bošín a COENA

Vážený bratře,
chtěl bych Vám poděkovat za všechny příspěvky.
Jsem rád, že jste zde přítomným nastínil problémy, které měl s bratrem farářem T. Dobíkem sbor Praha Kobylisy. Myslím, že problémy v Bošíně jsou naprosto identického rázu. Pevně věřím, že seniorátní pastýřská rada vyslyší většinovou vůli staršovstva.
Ano, poslal jsem Vás příspěvek členům staršovstva v Bošíně a to formou ctrl+c, ctrl+v spolu s komentářem a odkazem na tuto diskusi „Příspěvek k zamyšlení - více aktuální diskuze "Bošín a COENA" na evangnet.cz http://www.evangnet.cz/diskuze/vlakno/forum/cce/aktualne//3622“;
Proč jen má bratr farář T. Drobík potřebu konstatovat, že příspěvek obdržel…? Co by asi udělal s touto diskuzí, kdyby měl správcovská práva…? Co by udělal, kdybych tento příspěvek vyvěsil i v papírové podobě na sborové nástěnky…?
Bratře Drobíku, zeptejte se prosím těch starých lidí z Mečíře, ano těch kteří nechtějí Vaše biblické hodiny, v které že to stodole se scházeli jejich prapředci a kde že se ukrývala tzv. kacířská literatura. Bošín nezlomila doba temna, normalizace, nezlomí ho ani dnešní arogantní přístup a nové managerské metody přístupu. O obrácení na pravou víru se v Bošíně snažili už Jezuité, opravdu si myslíte, že Vám a společnosti COENA se to podaří?
Přeji bratru Drobíkovi, aby brzy našel pochopení na nějakém sboru a rychle tak zapomněl na zlé lidi z Bošína a Kobylis.
Martin Procházka, člen sboru Bošín
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 27. 04. 2010 01:11
Předmět: Re: Bošín a COENA

Koukám, že noc dlouhých nožů nevyjde z módy.. Možná bych na Vašem místě počkal do třetí ranní, to by bylo stylovější.. Váš styl je naprosto nepřijatelný a osobně považuji za nejtragičtější fakt, že se do bratra Drobíka obouvají dva lidé, kteří ani nejsou z jeho sboru. Proč sem taháte společenství COENA? Nemáte výše naprosto jednoznačné vyjádření Davida Sedláčka? Jakým právem si dovolujete srovnávat jezuity s Coenou v takovém sprostém tónu? Proč je "rodové evangelictví" pro Vás relevatním argumentem? Jak se opovažujete vytvářet obraz cenzora? To co jste napsal by mělo být důvodem k hlubokému zamyšlení - ale především Vašemu! Vaše jednání a metody jsou ubohé a zdá se, že z křesťanství Vám zbyl jen dlouhý evangelický rod, nikoliv však křesťanská láska. V Kristu, Pavel Duchan
Od: Anonym: Evangelík---.anonymouse.org )
Kdy: 27. 04. 2010 13:25
Předmět: Re: Bošín a COENA

Myslel jsem, že už nic psát nebudu, nic dalšího nemám. Ale možná na upřesnění. Radikální změny v Kobylisích, to neprovedl f. Drobík, ale staturární farář. Jelikož není už naživu, stejně jako starší, který se zasadil o jeho příchod na sbor - a sám pak odešel jinam. Bohatá "liturgie", natahání různých lidí mimo církev pod střechu sboru, různé aktivity mimo sbor, veliké stavební úpravy, nespokojenost a odchod snad poloviny členů sborů - a příchod pár nových lidí, svých příznivců, dosazení do staršovstva svých lidí, to byla práce tehdejšího statutárního faráře. Od něj se b. Drobík učil a toto bere jako normu. Stejně jako myšlenku, že Písmo může vykládat jen farář, protože má teologické vzdělání a ostatní mu do toho nemají co mluvit. Přestože bývalý f. Kobylis takto sbor vedl dlouhá leta, pod jeho odchodu sbor b. Drobíka jako statutárního faráře nechtěl. A s novým statutárním farářem p. Drobík nevyšel, protože to znamenalo návrat k obvyklému evangelickému pojetí sboru a bohoslužeb.
Pokud bratře píšete, o lidech, kteří "nejsou z JEHO sboru", tak to vystihujete přesně. Jako svoji rodinu bošínský sbor f. Drobík jistě nepociťuje, spíš jako místo, kde je on pánem, kde ON rozhoduje, určuje, schvaluje. Já jako reformační tradici vidím - vážím si předků, kteří uchovali po generace víru, navzdory útisku. Pokud je někdo znevažuje, tak k takovému člověku blízko mít nebudu. Kázání slova, výklad Písma, spasení milostí skrz víru. Žádné obřady, obrazy a ani naučené věty v "liturgii". A reformační zásada, že Písmo čte každý sám a k porozumění Písmu a víře nepotřebuji kněze ani teologa, ale základním věcem víry jsem schopen rozumět sám. A to, že co mi říká farář, nemusím slepě přijímat, ale mám zkoumat, jestli to tak opravdu je v Písmu. A sbor neřídí farář, ale staršovstvo, které volí všichni členové sboru.
Od: Anonym: Hledající79.170.249.--- )
Kdy: 13. 11. 2010 13:02
Předmět: Re: Bošín a COENA

Evangelík píše:"Bohatá "liturgie", natahání různých lidí mimo církev pod střechu sboru, různé aktivity mimo sbor, veliké stavební úpravy" - Proč rovnou nedat před dveře sboru tabulku nepovolaným vstup zakázán? Nechť zanikne sbor, kde převažuje takový způsob uvažování!!!To je zcestné, zhoubné, naprostov rozoru s tím, kam nás chce svědectví evangelia směřovat. To jsme u farizeůa zákoníků, pro které lidi kolem taky byli nečistí.
Od: Anonym: Jiří Janát---.justice.cz )
Kdy: 02. 09. 2010 13:15
Předmět: Re: Bošín a COENA

To že paní Tesařová nebyla ihned pohnána před disciplinární řízení, je dokladem o tom, že vedení ČCE je zcela neschopné jakkoli nápomoci odstranění příčin hlubokého úpadku ČCE.
Od: Anonym: Zuzka Mikl..--- )
Kdy: 13. 11. 2010 01:29
Předmět: Re: Bošín a COENA

Proč myslíte?
Od: Kazatel ČCE Karel Šimr <>
Kdy: 23. 11. 2010 09:35
Předmět: Re: Bošín a COENA – krize nejen poděbradského seniorátu, ale v celé ČCE

Na přání faráře Jaroslava Vokouna () vkládám jeho příspěvek do fóra:
Aby to zde nebyla jen samá krize, ale také vize: Zdá se mi (nejen z této diskuse a nejen ve vztahu k ČCE), že se dnes opakuje situace z novozákonní doby. Bůh si povolává svůj lid z pohanů a jeho Syn je v konfliktu s s tělesnými potomky Abrahámovými a věrnými následovníky tradice otců. Konflikt dramatický a bolestný, viz evangeia a Skutky apoštolů. Apoštol Pavel svého času soudil, že tak Bůh jedná, aby vzbudil zdravou žárlivost těch, kdo byli povoláni jako první, snad se to povede. Myslím, že čas druhého chrámu ale už skončil a pomine i sám chrám - nejspíše ve všech církvích se sice ozývají hlasy těch, kterým je blízký duch Ezdráše a Nehemiáše a jejich metody budování církve, ale nemyslím, že by to byla Boží cesta, Syn Boží dal přednost duchu Deuteronomia a hlasu proroků. Minulou neděli při instalaci kdyňské farářky řekl Jacques Trojan, že si při přípravě svého pozdravu uvědomil, že není čas na vzpomínání, ale je třeba hledět vpřed. Také to tak vidím. Sporů tím neubude, ale budou mít smysl, viz také ve Skutcích apoštolů.