Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Anonym: BohemianAnonymus <> ( ---.net.upc.cz )
Kdy: 17. 05. 2008 19:52
Předmět: Re: Je bible humanistická?

Jsem (jsme) opět svědkem (svědky) dalšího ze zřejmě NEKONEČNÉ ŘADY BLÁBOLŮ evidentně zmateného pana Deštenského, stojícího zcela na mimobiblické půdě. Obsah i forma jeho „perel“ mne ujišťuje o tom, že s tímto pánem diskutovat v žádném případě nelze.
Nicméně jsem potěšen tím, že svá „díla“ zde uveřejňuje. Z nichž totiž zcela jasně vyplývá duševní úroveň jejich autora, což však není podstatné - daleko důležitější je to, že si můžeme touto cestou udělat velice jasný obrázek o duchovním společenství, z něhož pan (zde se nazývající Deštenský) čerpá, a s jehož učením se ztotožnil. Dále i o tom, s jakou agresivitou se ono učení prostřednictvím pana Deštenského prosazuje; že se tento pán i na stránkách na nichž je hostem, nestydí urážet ČCE a její víru.
Co si mám vůbec myslet o autorovi, s nímž jsem se dne 12. 05. 2008 v Odpovědi na: Re: K PROBLÉMU BOŽÍ TROJICE definitivně rozloučil – který mě ale v Odpovědi na: Re: Případ Abrahám z 16. 05. 2008 znovu vyzývá k diskusi? To za tři, čtyři dny opravdu nepochopil, že diskutovat s ním rozhodně nemám v úmyslu?? I to zajisté o lecčem svědčí.
BohemianAnonymus

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód