Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Nesezdané soužití farářek i laiků

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 08. 05. 2021 12:00
Předmět: Nesezdané soužití farářek i laiků

Pokud je pravda, že nesezdané soužití farářky je v ČCE něčím výjimečným, bylo tolerováno jako krátké předsvatební provizorium a staršovstvo to prý děsně vážně řešilo, tak je tedy ČCE v notném srabu. Úplně izolovaná od generační reality, úplně sevřená v kleštích morálního maximalismu, ghettoizace a předstírání. Úplně zapekla podmínky společenské reality minimálně o řadu desetiletí, možná i o několik staletí. Když nějaká komunita takto ostentativně nedbá na to, jak je dnes náročné odpovědně modelovat vztah, sladit dvě individuality, pojímat zodpovědně rodinnou péči a vyhnout se zároveň rozvodovým zmarům, pokud trvá na nějakých tradičních symbolech (svatba) za každou cenu bez ohledu na to, že předpoklady pro tuto symboliku se dalekosáhle proměnily, těžko ji může potkat něco jiného, než že senilně vyhnije.
(A to ještě nechme stranou problematiku LGBT.)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód