Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Sčítání 2021

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 02. 05. 2021 15:10
Předmět: Re: Sčítání 2021

Ladislav Cajthaml napsal(a):
 J. Polák: Vy předstíráte, že manželství a rodina je něco jednoduše daného,  ale až si jednou uděláte čas na opravdovou četbu Nového zákona, zjistíte, že  to tak vůbec není. V Bibli se diskutuje o nejzákladnějších parametrech  manželství a rodiny a velmi, velmi se relativizují. Zapojit evangelium do  obhajoby ideje "tradiční rodiny" je tak trochu minela.
Biblické pojetí požehnání je jiné, než pojetí zhýralého infantilního sobce dnešního typu. Tehdejší člověk chápal jako požehnání mít potomstvo, přežít. Tohle dnes upadá, typický jev pro zanikající , vymírající civilizace. Už tu o tom řeč byla, jako ostatně skoro o všem. Referenční laťka tehdy vycházela ze základní touhy "přežít", kdy člověk obětoval Kristu tenhle potenciálně produktivní život. Dnes to povolání lze chápat (a často je chápáno) jako povolání k určité formě celibátu , který by byl stejně , povolání k zapírání sama sebe, které ale znamená úplně něco jiného než dřív. Není to zapírání zajistit hmotně rodinu, ale hrát Playstation. Proto je ta správná interpretace dnes tak důležitá, je potřebná, ale je potřeba ji předat nezkalenou různými liberálními trendy (teď to obrátíte proti mně). Obhajovat ideál tradiční rodiny ale vůbec nemusím, statisticky vdané křesťanské ženy (hlavně katolické) podle počtu potomků velmi dobře chápou boží záměr. Statisticky je tradiční rodina jediné správné řešení pro přežití českého národa. Naopak rodina "moderního " typu , neřkuli nějaká "alternativní". Peoč? nábožentví "individuality" není schopno vytvořit prostor pro početné potomstvo, sama sebe v nové podobě a potřebném počtu. Od určité hranice sobectví prostě člověk začně hubit sám sebe.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód