Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Sčítání 2021

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 02. 05. 2021 14:49
Předmět: Re: Sčítání 2021

Marta napsal(a):
 > Pokud je autorita zneužívána ke zlému, je postihována traumaty ve  vztahu a jednou bude souzena Nejvyšším (když ne dřív).    Soudit bude Nejvyšší, ale je povinností oběti se dle svých možností bránit,  vydat o situaci svědectví a hledat pomoc.    > Věřím ale, že v případě různých domácích násilí ani bratři a sestry ve  společenství nezůstanou nečinní.    Mnoho let jsem hledala pomoc v rámci své církve. Pochopila jsem, že chyba  byla v mém chápání pojmů 'úcta a láska' dle 'liberálního okolí' a skvělého  otce, proto se snažím šířit informace o různých významech slov v různých  tradicích.    > Pán Bůh ustanovil řád i ve vztazích mezi lidmi a v rodině a manželství  obzvlášť    V ráji Bůh neustanovil 'nadřízené a podřízené'. To je až následkem hříchu.  Ježíš nás vykoupil, ani žena nemusí otročit nadřízenému člověku. Evangelium  je radostná zvěst o vysvobození obětí z otroctví.    Otázka je, nakolik je žena povinna snášet porušenost manžela hříchem. Judo  mi myslím zachránilo život, přeci jen nějaké sebeobranné reflexy jsem měla.  Především: v těhotenství by žena neměla čekat oporu, ale útok(útisk). Úplně  nejlepší je prevence: najít partnera, co nevyrostl v tradiční rodině a  neučil se odmala šikanovat matku.
Vyrůstal jsem v tradiční rodině CB, kde měli všichni stejnou cenu, ale různou úroveň autority. V menželství byla emancipace stoprocentní. Děda s babičkou pojili celourodinu dohromady autoritativně (autorita byla přirozená z lásky a zájmu) i duchovně. Vaše zkušenost není statisticky významným vzorkem, spíš odstrašujícím příkladem psychotismu, zneužívajícího tradiční křesťanské hodoty pro prosazování svévole (posuzováno zvnějšku podle toho jak to prezentujete).

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód