Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Sčítání 2021

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 05. 2021 08:07
Předmět: Re: Sčítání 2021

Jsem rád, že jste se svým přístupem udělali dobrou zkušenost. Já osobně to vidím jinak. Jestliže pro mne je víry důležitá, je základem života, osvědčuje se mi, pomáhá mi, dobře mě vede a naplňuje, pak ji samozřejmě chci předávat i svým dětem. Ano, chci je ovlivňovat. Jistěže to mám dělat citlivě a věrohodně. Ale já si naopak neumím představit, že by živý křesťan nesvědčil celým svým životem, tedy i vůči svým dětem. - Strach z jakési indoktrinace? Vždyť to dělám ve výchově neustále. Tím, jak děti trestám a zda je trestám, naprosto ovlivňuji jejich sebepojetí i vztah ke světu. Tím, co považuji za potěšení pro sebe, i před ně stavím měřítko, co je v životě důležité. A na sto jiných způsobů své děti indoktrinuji…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód