Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Sčítání 2021

Od: Anonym: Marta---.60.broadband13.iol.cz )
Kdy: 01. 05. 2021 08:23
Předmět: Re: Sčítání 2021

Pokud je autorita zneužívána ke zlému, je postihována traumaty ve vztahu a jednou bude souzena Nejvyšším (když ne dřív).
Soudit bude Nejvyšší, ale je povinností oběti se dle svých možností bránit, vydat o situaci svědectví a hledat pomoc.
Věřím ale, že v případě různých domácích násilí ani bratři a sestry ve společenství nezůstanou nečinní.
Mnoho let jsem hledala pomoc v rámci své církve. Pochopila jsem, že chyba byla v mém chápání pojmů 'úcta a láska' dle 'liberálního okolí' a skvělého otce, proto se snažím šířit informace o různých významech slov v různých tradicích.
Pán Bůh ustanovil řád i ve vztazích mezi lidmi a v rodině a manželství obzvlášť
V ráji Bůh neustanovil 'nadřízené a podřízené'. To je až následkem hříchu. Ježíš nás vykoupil, ani žena nemusí otročit nadřízenému člověku. Evangelium je radostná zvěst o vysvobození obětí z otroctví.
Otázka je, nakolik je žena povinna snášet porušenost manžela hříchem. Judo mi myslím zachránilo život, přeci jen nějaké sebeobranné reflexy jsem měla. Především: v těhotenství by žena neměla čekat oporu, ale útok(útisk). Úplně nejlepší je prevence: najít partnera, co nevyrostl v tradiční rodině a neučil se odmala šikanovat matku.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód