Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 20. 04. 2021 15:04
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

Ne, už tématu nechávám. Vždyť je to furt stejné. Vy své chápání Bible narážíte je jednoduchá schémata vzata odjinud. Pseudofilosofická, jako s tím platonismem, teď pseudopsychologická. V Bibli skutečně je va více místech protiklad dětinství a plného lidství. Když vy ovšem řeknete, že ta první z obou fází je "potřebným egoismem", potřebným k tomu, aby člověk dozrál, je to dialektika hegeliánská, Howgh.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód