Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 04. 2021 12:47
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

Nutný egoismus malých dětí. Na jednu stranu je to i dle mých nedokonalých znalostí psychologie jen určitý dílčí koncept, pojetí, ne všemi psychology zastávané. A osobně nemám potřebu vrtat do oborů, kterým rozumím málo, když i v tom mále vidím, že to jiní psychologové pojímají jinak či komplikovaněji. - A navíc se znovu ptám, chceme zde přece všechny věci poměřovat Biblí. Kde ta se k této otázce vztahuje? A navíc, pokud se vztahuje, nacházím i v ní právě koncept věrnosti a poslušnosti Bohu už od narození. Nic o "potřebném egoismu".

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód