Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.static.grape.cz )
Kdy: 15. 04. 2021 11:02
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Ne, není tu PROTIKLAD v matérii, mezi "ze zemských materiálů" a  "duch, vdechnut Bohem". Gn 2,7 čtěte: I vytvořil Hospodin Bůh  člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk  živým tvorem (doslova: duši živou). Obojí, tělo i duch je výtvorem Božím.  Protiklad do toho vstupuje později, když se člověk rozhoduje - zda bude nebo  nebude poslouchat Boha, zda bude poslouchat, nebo se orientovat na sebe a  sám bude chtít být "jako Bůh", protiklad je v lidské vůli
Tahle "zvůle" je ale velmi přirozená, zakotvená v té "tělesnosti" jak píše apoštol. Egoismus je přirozený a v dětském věku dokonce potřebný. Ale dospívání do "pravého lidství" nebo oblečení "pravého lidství" je proces, který není tak úplně přirozený s směřuje proti té tělesné "gravitaci". Každý člověk vychází z jiného referenčního bodu, leckterý ateista má vyšší etickou úroveň než křesťan. Rozdíl je v tom, že křesťan se učí chápat svůj neutěšený stav a vyznávat jej, kdežto "svévolník" typicky vychází z toho že je dobrý a jen "vylepšuje, lepí díry". "vylepšování " a "látání" ale nemá potenciál přežít, dělá z Boha lháře. Naopak ta Boží oživující moc člověka naplňuje, občerstvuje, proměňuje, po smrti zavolá ke společenství a jednou dovede k tělesnému vzkříšení.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód