Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 04. 2021 08:22
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

Ne, není tu PROTIKLAD v matérii, mezi "ze zemských materiálů" a "duch, vdechnut Bohem". Gn 2,7 čtěte: I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem (doslova: duši živou). Obojí, tělo i duch je výtvorem Božím. Protiklad do toho vstupuje později, když se člověk rozhoduje - zda bude nebo nebude poslouchat Boha, zda bude poslouchat, nebo se orientovat na sebe a sám bude chtít být "jako Bůh", protiklad je v lidské vůli

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód