Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 10. 04. 2021 23:32
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

Dnes už víme, že energie a hmota jsou dvěma "skupenstvími" téhož. To ale není Váš šálek, to je fyzika :) Duchovní tedy není nehmotné,tedy absolutně určitě ne, protože Pán Bůh (duch) stvořil svým buduícím Slovem veškerou hmotu z ničeho. To je jasné a srozumitelné. Přesto však duchovní chápu jako "spíše" nehmotné, stejně jako asi většina běžných lidí, kteří tyto verše čtou. Bible byla napsána pro běžné čtenáře, posluchače a kněze, ne pro teology. Spíš pro theofily, to ano. Pokud něco pitváte, mělo by to mít vždy smysl. Pravou křesťanskou víru jsem upíral těm, kteří nevěří základním bodům, správně definovaným v apoštolském vyznání. Prohřešil jsem se podobně, nebo hůře tím, že považuji duchovní za nehmotné? Jak?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód