Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 08. 04. 2021 20:14
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

Duchovní je u apoštola protiklad tělesného, ne hmotného. Tělesné a hmotné není totéž. Duch je v Bibli stejné slovo jako dech a vítr, a i tehdejší lidé věděli, že vítr hýbá například větvemi, a dech nechává páru na skle, já tedy charakter jakýchsi jemných částic. Jirko, vaše myšlení je platónské, ne biblické. A zřejmě si to ani neuvědomujete. I pro menší věroučné prohřešky jste tady leckomu upíral pravou křesťanskou víru.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód