Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 07. 04. 2021 14:36
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

" Píše o něm Lukáš (který mezi dvanácti nebyl) takže nejpřímější svědek (kromě Jana, kterého rozporujete) je "nejmenší" z apoštolů, jelikož osobně mluvil s několika apoštoly, přestože krista viděl jen jednou při zjevení." Jak vy tohle víte? Lukáš nic podobného neuvádí. Jenom je Lukášovo evangelium uvedeno dedikací Theofilovi, kde se uvádí, že před autorem evangelia už takto svědčili "mnozí" (kdo přesně?).

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód