Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 07. 04. 2021 14:33
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

Polák: Je to z vaší strany směs navzájem nekompatibilních a mlhavých námětů, tvrzení, nápadů, především však odněkud naučených a nestrávených frází.
1. Jakýmsi Kristovým vzkříšeným tělem dosvědčujete, co Kristovo vzkříšené tělo je a co je vzkříšení vůbec. To, co má být nějak dokázáno, ukázáno, prezentováno, vy prezentujete pomocí téhož, co mělo být teprve dokázáno. Chceme přijít na to, kam míří svědectví evangelistů (a apoštola Pavla). Nemůžeme to dělat pomocí nějaké ideje vzkříšeného těla Kristova, když s ním přece nemáme sebemenší společnou a empirickou zkušenost, je to toliko svědectví víry.
_
2. -
_
3. I exkluzivita Kristovy cesty musí být nějak ukázána, vykázána, interpretována. Jednak jestli věříme, že je Kristus JEDINOU cestou k Bohu, a potom v jakém smyslu JEDINOU. To může mít celý kaleidoskop významů. Obecně lze říci, že mnoho náboženství, ideologií a filosofických směrů se považuje za JEDINOU pravdu. Pro ty, kteří se náboženstvími a vírami zaobírají, je to už taková stará vesta, na kterou narazí za každým rohem.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód