Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.static.grape.cz )
Kdy: 07. 04. 2021 13:50
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Jirko, brzděte. Ty zprávy o "nanebevstoupení" jsou tak kusé, že  žádný celkový obraz netvoří. Prostě říkají různými způsoby jen to, že Ježíš  už není na zemi, že je u Boha. - O tom, že je "Jan jediný evangelista,  který byl mezi Dvanácti", si něco pořádného přečtěte. - A jestliže  napíšete, že vy máte svou opravdovou důvěřivost, proti které jsou jacísi  liberálové, tak si i tím slovem fundamentalismus fandíte. To vy nečtete  Bibli dost pečlivě. To vy si malé kousky mozaiky doplňujete nějakým  lepidlem, které ovšem biblické není. Bibličtější by bylo: takhle to říká ten  a takhle ten. Jsou to všechno jen různé a rozdílné pokusy.
Zprávy o nanebevstoupení jsou dostatečné na to, abychom jim mohli věřit. Píše o něm Lukáš (který mezi dvanácti nebyl) takže nejpřímější svědek (kromě Jana, kterého rozporujete) je "nejmenší" z apoštolů, jelikož osobně mluvil s několika apoštoly, přestože krista viděl jen jednou při zjevení. Pavel ve svých epištolách vykresluje dostatečně konkrétní obraz Pánova učení na to, abych potřeboval moc svého "lepidla" pro lepení chybějících článků učení. Nepotřebuji je, čerpám z epištol (nebo se o to aspoň snažím). Nálepkovat bratry a sestry nálepkou "fundamentalista" není úplně fér, jak byste označili Pavla, když chce znát jen "Krista ukřižovaného"? Přijde mi, že byste podobně označili opravdu odhodlané Kristovy svědky, kteří šli raděi na smrt, než by zapřeli. Čekal bych přesnější kritiku, zaměřenou na nelásku, povyšování se nad druhé, neupřímnost a další pokušení, kterým jsme my "slušní" křesťané vystaveni. Opravdovost a důvěra to opravdu nejsou.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód