Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 04. 2021 10:34
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

Jirko, brzděte. Ty zprávy o "nanebevstoupení" jsou tak kusé, že žádný celkový obraz netvoří. Prostě říkají různými způsoby jen to, že Ježíš už není na zemi, že je u Boha. - O tom, že je "Jan jediný evangelista, který byl mezi Dvanácti", si něco pořádného přečtěte. - A jestliže napíšete, že vy máte svou opravdovou důvěřivost, proti které jsou jacísi liberálové, tak si i tím slovem fundamentalismus fandíte. To vy nečtete Bibli dost pečlivě. To vy si malé kousky mozaiky doplňujete nějakým lepidlem, které ovšem biblické není. Bibličtější by bylo: takhle to říká ten a takhle ten. Jsou to všechno jen různé a rozdílné pokusy.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód