Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 04. 2021 16:29
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

Dovedete to, co jste tady teď napsal, přiřadit k těm několika málo slovům Markovy zprávy? Uvádíte tady 5 silných tvrzení, a já opravdu nechápu, jak jste je z té zprávy vyvodil.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód