Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 04. 2021 16:20
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

Zkopíroval jste toho tady hodně, a je to i docela zajímavé. Ano, věda je fakt dobrá na vyvrácení různých domnělých pravd. Ale mohl byste nám udělat krátký exkurs, jak podle vás dokládá, že něco neexistuje, že se něco nestalo? Jak dospívá k takové své pravdě neexistence?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód