Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 04. 2021 10:26
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

Uvedl jsem tu některé námitky, především z vývoje nz kánonu, těch, kdo zpochybňují původnost zpráv o prázdném hrobě (ve významu tělesně vzkříšeného Ježíše). Kterým rozumím. - Za sebe však musím dodat, že sám čtu ty zprávy evangelií jako přesvědčivé a věrohodné. Věrohodnost je pro mne postavena asi na těchto základech: 1) vyprávění pocházejí z ústní tradice, která tehdy byla předávána asi věrněji a spolehlivěji než jsme zvyklí dnes; 2) mezi evangelii vidím vnitřní rozvíjení motivů, ano, i nárůst zázračnosti, od toho nejprostšího Marka k dalším; 3) i to, že zprávy evangelií jsou neharmonizované a v něčem navzájem rozporné vidím argument spíše pro jejich původnost - zachycuje to poznání, že se jedná o nepochopitelné tajemství, nakonec nevyslovitelné a jen subjektivně dosvědčené; zprávy o něm chceme co nejvěrněji posbírat a uchovat; 4) že tu jde o tělesnost a naději, která se týká těla, vidím v proměně učedníků a v jejich ochotě k mučednictví

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód